RioNguyenCFD

Nhận Định Gold ngày 15-09

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng chính vẫn đang là xu hướng giảm, hiện tại vàng cũng đang tạo vùng sideway bên dưới

ACE đánh sideway có thể giao dịch tại 2 vùng giá sau
SELL tại 1689,50 (SL: 1690,7 TP: 1686,70)
BUY tại 1686,20 (SL: 1684,80 TP: 1689,40)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.