RioNguyenCFD

Nhận Định Vàng (GOLD) ngày 21-09

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá đang hướng về vùng cản trên 1675 nên trong ngắn hạn từ giờ đến trước thềm công bố lãi suất mới của FED ace chúng ta đánh scaping nhỏ nhỏ hướng về vùng cản nhé.

Đợi giá hồi về lại 1672.68 chúng ta sẽ có 1 lệnh BUY với SL: 1669,64 TP: 1677,789

Khi giá tăng lên Vùng cản trên thì chúng ta đợi xác nhận đảo chiều rồi vào lệnh SELL lại nhé. ( sẽ có nhận định tiếp theo vào ngày mai)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.