RioNguyenCFD

Nhận định GOLD 20/10 - Tin Philly Fed

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tin này khá mạnh mình có tổng hợp 3 tháng gần nhất biến động vàng khi có tin Philly Fed Manufacturing Index

Nhìn chung nến đi rất mạnh nha ACE, ít nhất là 10 - 25 giá. ACE có giao dịch thì đặt SL ngắn, TP thì nuối ít nhất 10 giá nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.