RioNguyenCFD

Nhận Định GOLD 19-10

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng vừa tiếp tục có 1 phiên giảm nhờ CPI của GBP tăng lên 2 con số 10,1%

Xu hướng chính của vàng vẫn là xu hướng giảm.

SELL Vàng khi có giá quay lại 1643
SL: 1648,61
TP: 1627,02

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.