FAST-TRADING

GOLD ĐANG TRONG CHU KỲ ĐIỀU CHỈNH NGẮN HẠN

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên tuần trước, sau khi tăng mạnh liên tục đến vùng đỉnh 2xxx thì Gold đã bị chốt lời mạnh ngay tại vùng đỉnh này, hiện tại xu hướng của "Cậu" đang trong giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn.

Nếu đánh nhãn sóng lớn (12345) thì cho thấy khả năng đợt sóng đẩy chỉ mới đi được 3 sóng và con sóng 3 vẫn đang trong giai đoạn hoàn thanh vì trong đợt sóng con của sóng 3 này (I-II-III-IV-V) thì giá đang di chuyển trên con sóng III và dự kiến hôm nay sẽ tạo sóng IV và sóng đẩy nhỏ V về đến vùng 1917 - 1934.

Chúng ta có thể cân nhắc Sell tiếp tục quanh vùng đỉnh sóng V dự kiến (1955 - 1961) với vùng mục tiêu tại 1917 - 1934.

Có thể quản lý dừng lỗ tại đỉnh sóng II (1989).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.