Dự đoán và phân tích

Gann

Các kỹ thuật giao dịch do W.D. Gann sáng tạo ra được các nhà giao dịch nghiên cứu và sử dụng rộng rãi đến ngày nay. Ông sử dụng các góc và cấu trúc hình học khác nhau. Góc Gann chia thời gian và giá thành các đại lượng tỉ lệ với nhau và thường được dùng để dự đoán vùng kháng cự và hỗ trợ, tức các ngưỡng giá đỉnh, đáy và các bước giá tương lai. Phương pháp này dựa trên nhận định rằng thị trường trường thay đổi từ góc này sang góc khác và khi một góc bị cắt qua, giá sẽ di chuyển đến góc tiếp theo. Một số các góc khác nhau sẽ tạo thành mô hình Quạt Gann.

Các góc được vẽ từ các đỉnh và đáy chính trong khi biểu đồ được chia tỷ lệ một cách thích hợp để đảm bảo rằng mối quan hệ thị trường co giãn theo hình vuông. Đáng chú ý nhất là góc hình vuông 1x1 hay góc 45°, khi nó biểu diễn tương quan giữa một đơn vị giá và một đơn vị thời gian. Người ta kỳ vọng rằng mỗi thay đổi theo hướng đi của giá sẽ xảy ra khi thị trường đạt đến một đơn vị bằng nhau về về thời gian và giá cả, theo hướng tăng hoặc giảm. TradingView có một công cụ thông minh gọi là Quạt Gann để áp dụng các góc Gann khác nhau lên cùng một biểu đồ, và cả các công cụ khác như Hộp GannHình vuông Gann để xác định một cách trực quan các ngưỡng chủ chốt trên cùng một biểu đồ.