Các công ty của Các công ty Argentina hoạt động trong một ngành: các ngân hàng lớn

Danh sách sau có Các công ty Argentina hoạt động trong cùng ngành, các ngân hàng lớn. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như HDFC BANK LTD EACH CEDEAR REP 0.5 ADR hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như BANCO DE VALORES S.A., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
JPMDJPMORGAN CHASE & CO. CEDEAR EA 15 RE 1 COM (USD)
Chứng chỉ lưu ký
808.169 T ARS13.500 USD+1.89%1110.1123.12500.03 ARS0.54%Tài chính
JPMJPMORGAN CHASE & CO. CEDEAR EACH 15 REP 1 COM USD1
Chứng chỉ lưu ký
808.169 T ARS17149.000 ARS+2.87%1.179 K0.1534.30500.03 ARS0.54%Tài chính
JPMBJPMORGAN CHASE & CO. CEDEAR EACH 5 REP 1 COM USD1
Chứng chỉ lưu ký
808.169 T ARS17270.000 ARS+13.17%6.516 K0.2534.54500.03 ARS0.54%Tài chính
BA.CDBANK OF AMERICA CORPORATION CEDEAR EACH REP 1/4 COM(USD)
Chứng chỉ lưu ký
446.767 T ARS10.100 USD+0.50%2110.99Tài chính
BA.CBANK OF AMERICA CORPORATION CEDEAR EACH REP 1/4 COM USD0.01
Chứng chỉ lưu ký
446.767 T ARS12706.000 ARS+0.23%1.945 K0.28Tài chính
WFCDWELLS FARGO & COMPANY CEDEAR EACH 5 REP 1 COM USD1.666666
Chứng chỉ lưu ký
294.096 T ARS11.900 USD−0.83%140.91Tài chính
WFCWELLS FARGO & COMPANY CEDEAR EACH 5 REP 1 COM USD1.666666
Chứng chỉ lưu ký
294.096 T ARS15705.000 ARS+4.73%5960.32Tài chính
HSBCHSBC HOLDINGS PLC CEDEAR EACH REPR 0.5 ADR
Chứng chỉ lưu ký
234.752 T ARS26518.000 ARS−4.23%10.0086.08308.07 ARS3.59%Tài chính
HDBHDFC BANK LTD EACH CEDEAR REP 0.5 ADR
Chứng chỉ lưu ký
215.67 T ARS38950.000 ARS+1.39%180.31Tài chính
C.DCITIGROUP INC CEDEAR EA RE COM(USD)
Chứng chỉ lưu ký
165.62 T ARS20.800 USD+0.73%1611.8632.73544.06 ARS1.03%Tài chính
CCITIGROUP INC CEDEAR EACH REP 0.33333 COM USD0.01
Chứng chỉ lưu ký
165.62 T ARS25989.000 ARS+0.78%5570.2047.77544.06 ARS1.03%Tài chính
MUFGMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC CEDEAR EACH REPR 1 ADR
Chứng chỉ lưu ký
164.375 T ARS12500.000 ARS−0.15%430.59Tài chính
SANBANCO SANTANDER SA CEDEAR EACH REPR 4 ADR
Chứng chỉ lưu ký
107.938 T ARS25695.000 ARS+6.84%930.21Tài chính
USBUS BANCORP CEDEAR EACH 5 REP 1 COM USD0.01
Chứng chỉ lưu ký
87.586 T ARS9410.000 ARS−4.94%50.03Tài chính
BBVDBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR CEDEAR EAC REPR 1 ADS(USD)
Chứng chỉ lưu ký
81.624 T ARS10.400 USD−2.35%140.12Tài chính
BBVBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR CEDEAR EACH REPR 1 ADS
Chứng chỉ lưu ký
81.624 T ARS13226.000 ARS+5.06%1500.48Tài chính
INGING GROEP N.V. CEDEAR EACH 3 REPR 1 SPON ADR
Chứng chỉ lưu ký
78.041 T ARS7194.000 ARS0.00%10.01Tài chính
ITUBDITAU UNIBANCO HOLDINGS S.A. CEDEAR EAC REPR 1 ADR(USD)
Chứng chỉ lưu ký
76.716 T ARS6.250 USD+4.17%20.0825.05201.66 ARS1.23%Tài chính
ITUBITAU UNIBANCO HOLDINGS S.A. CEDEAR EACH REPR 1 ADR BRL0.00
Chứng chỉ lưu ký
76.716 T ARS7326.000 ARS−2.13%1140.0836.33201.66 ARS1.23%Tài chính
MFGMIZUHO FINANCIAL GROUP CEDEAR EACH REPR 1 ADR
Chứng chỉ lưu ký
70.539 T ARS4924.000 ARS+0.46%1130.42Tài chính
LYGLLOYDS BANKING GROUP CEDAR EACH REP 0.5 ADR
Chứng chỉ lưu ký
62.736 T ARS1840.000 ARS+4.13%8140.492.29%Tài chính
BBAS3BANCO DO BRASIL SA CEDEAR EACH 2 REP 1 ORD
Chứng chỉ lưu ký
39.361 T ARS3110.000 ARS−3.42%1690.143.30941.42 ARS8.68%Tài chính
BBDDBANCO BRADESCO SA CEDEAR EA RE 1 PRF ADR(USD)
Chứng chỉ lưu ký
32.641 T ARS2.380 USD−2.46%1.438 K1.7217.63115.55 ARS0.45%Tài chính
BBDBANCO BRADESCO SA CEDEAR EACH REP 1 PRF ADR
Chứng chỉ lưu ký
32.641 T ARS2993.000 ARS−0.40%12.23 K0.2025.90115.55 ARS0.45%Tài chính
BSBRBANCO SANTANDER(BRAZIL)SA CEDEAR EACH REP 1 ADR NPV
Chứng chỉ lưu ký
27.131 T ARS6947.000 ARS+7.75%2150.7794.6173.43 ARS1.85%Tài chính
BMA.DBANCO MACRO S.A.
5.072 T ARS6.500 USD+1.56%190.324.281299.73 ARS3.14%Tài chính
Theo dõi
BMA.BBANCO MACRO S.A.
5.072 T ARS7545.000 ARS+2.51%4.955 K0.035.811299.73 ARS3.14%Tài chính
Theo dõi
BMABANCO MACRO S.A.
5.072 T ARS8065.850 ARS+0.13%94.258 K0.256.211299.73 ARS3.14%Tài chính
Theo dõi
BBARBBVA BANCO FRANCES
2.638 T ARS4304.650 ARS−1.53%353.187 K0.7116.90254.75 ARS1.91%Tài chính
Mua
BPATBANCO PATAGONIA SA
1.828 T ARS2624.500 ARS−4.25%51.069 K0.7917.55149.54 ARS1.05%Tài chính
SUPVGRUPO SUPERVIELLE S.A.
827.535 B ARS1811.900 ARS+1.26%222.678 K0.228.46214.20 ARS2.43%Tài chính
Bán Mạnh
BHIPBANCO HIPOTECAIRO SA
693 B ARS462.000 ARS+0.11%526.42 K0.5012.2137.83 ARS2.10%Tài chính
VALOCBANCO DE VALORES S.A.
273.899 B ARS0.250 USD+42.86%200 K0.0515.5313.78 ARS−54.68%1.37%Tài chính
VALOBANCO DE VALORES S.A.
273.899 B ARS326.000 ARS+1.88%1.163 M1.3223.6613.78 ARS+502.58%1.37%Tài chính