GRUPO SUPERVIELLE
SUPV BYMA

SUPV
GRUPO SUPERVIELLE BYMA
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

SUPV Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Các Ngân hàng lớn
Grupo Supervielle SA hoạt động như một công ty mẹ. Công ty tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng Doanh nghiệp, Kho bạc, Người tiêu dùng, Bảo hiểm và Quản lý Tài sản và Các Dịch vụ khác. Phân khúc Ngân hàng Bán lẻ liên quan đến việc cấp các khoản vay và các sản phẩm tín dụng khác như tiền gửi của cá nhân. Phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp tập trung vào các dịch vụ tư vấn ở cấp độ doanh nghiệp và tài chính, cũng như quản lý tài sản và các khoản vay nhắm đến các khách hàng lớn. Mảng Ngân quỹ hoạt động với Chứng khoán Chính phủ của Tập đoàn, cho vay hợp vốn và cho thuê tài chính. Phân khúc Tiêu dùng bao gồm các khoản cho vay và các sản phẩm tín dụng khác nhằm vào các khu vực có thu nhập trung bình và thấp hơn và các sản phẩm và dịch vụ phi tài chính. Phân khúc Bảo hiểm bao gồm các sản phẩm bảo hiểm, tập trung vào bảo hiểm nhân thọ. Phân khúc Quản lý tài sản và Dịch vụ khác cung cấp quỹ tương hỗ và các sản phẩm và dịch vụ khác. Công ty được thành lập vào ngày 8 tháng 10 năm 1979 và có trụ sở chính tại Buenos Aires, Argentina.

Tin tức

Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter