BBVA BANCO FRANCES

BBAR BYMA
BBAR
BBVA BANCO FRANCES BYMA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BBAR Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Ngân hàng khu vực
Banco BBVA Argentina SA tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ tài chính và ngân hàng. Nó hoạt động thông qua các ngành nghề kinh doanh sau: ngân hàng bán lẻ; các công ty vừa và nhỏ; và ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư (C&IB). Hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ bao gồm séc và tài khoản tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, thẻ tín dụng, cho vay cá nhân và ô tô, thế chấp, bảo hiểm và các sản phẩm đầu tư. Hoạt động kinh doanh của các công ty vừa và nhỏ tập trung vào các công ty thuộc khu vực tư nhân địa phương. Hoạt động kinh doanh của C&IB bao gồm các dịch vụ giao dịch toàn cầu và các giải pháp thị trường toàn cầu như quản lý rủi ro và môi giới chứng khoán, các sản phẩm tài trợ dài hạn cũng như tài chính dự án và các khoản vay hợp vốn, và các dịch vụ tài chính doanh nghiệp. Công ty được thành lập vào ngày 14 tháng 10 năm 1886 và có trụ sở chính tại Buenos Aires, Argentina.

Tin tức cập nhật