Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

15
Cổ phiếu
8592.691B
Giá trị vốn hóa thị trường
78.189K
Khối lượng
+0.69%
Thay đổi
+5.39%
Hiệu suất Tháng
+45.81%
Hiệu suất Năm
+30.39%
Hiệu suất YTD
          
CAPX CAPEX SA
97.001.78%1.70Mua89017.135B
CECO2 ENEL GENERACION
24.40-6.51%-1.70Mua17.371K18.322B
CEPU CENTRAL PUERTO SA
56.30-9.12%-5.65Mua428.737K93.415B
CGPA2 CAMUZZI GAS PAMPEA
36.30-3.20%-1.20Mua1.989K6.124B
DGCU2 DISTRIB GAS CUYANA
38.50-3.14%-1.25Mua31.995K8.043B
EDLH EDESAL HOLDING S.A
19.00-5.00%-1.00Sức bán mạnh1.003K1.418B
EDN EMP DIS NOR EDENOR
58.40-6.93%-4.35Mua46.064K56.880B-30.994776.00
EDSH EDESA HOLDING S.A.
80.000.00%0.00Mua2941.831B660.00
EMDE EMPRESA DISTRIBUID
9.600.00%0.00Bán819585.369M
EOAN E.ON SE
392.50-0.13%-0.50115.800K3266.485B3.03129.7478126.00
METR METROGAS SA
33.70-5.87%-2.10Mua3.631K20.376B
NGG NATIONAL GRID
6014.500.06%3.50Mua14720.345B247.8324.3723683.00
PAMP PAMPA ENERGIA S.A.
123.50-4.96%-6.45Bán159.757K179.282B10.0712.83
PAMPD PAMPA ENERGIA S.A.
0.7611.76%0.08Sức mua mạnh750179.282B5.2112.83
TRAN CIA DE TRANSP ENER
48.90-6.14%-3.20Mua206.628K23.168B7.846.64
Tải thêm