Cổ phiếu Bangladesh tại mức giá cao nhất mọi thời đại

Những Cổ phiếu Bangladesh này đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại: chúng tôi sắp xếp các cổ phiếu này theo thứ tự bảng chữ cái và trang bị thông tin tài chính của các công ty — phân tích để xem liệu sẽ có điều chỉnh hay liệu các cổ phiếu này có tiếp tục tăng hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MIDLANDBNKMIDLAND BANK PLC
22,40 BDT+8,21%1,619 M1,45Tài chính
NNRBBANKNRB BANK LIMITED
12,40 BDT+2,48%5,638 M1,06Tài chính
TTECHNODRUGTECHNO DRUGS LTD.
35,00 BDT+9,72%2,157 K