Công ty Bangladesh có nhiều nhân viên nhất

Sau đây là Công ty Bangladesh có lực lượng lao động lớn nhất. Được sắp xếp theo số lượng nhân viên, các công ty này có thể đang phát triển hoặc giữ vị trí ổn định trên thị trường, vì vậy hãy phân tích các công ty này để tìm ra khoản đầu tư đáng tin cậy.
NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ISLAMIBANKISLAMI BANK BANGLADESH PLC
20.792 K32.60 BDT0.00%1350.1152.486 B BDT3.07%Tài chính
WALTONHILWALTON HI-TECH INDUSTRIES PLC
18.661 K446.30 BDT+0.95%59.971 K4.97135.197 B BDT12.1936.60 BDT+41.26%6.72%Khách hàng Lâu năm
SQURPHARMASQUARE PHARMACEUTICALS PLC
12.503 K200.00 BDT+0.55%151.174 K0.62177.29 B BDT8.7622.83 BDT+7.22%5.25%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
DUTCHBANGLDUTCH-BANGLA BANK PLC
11.13 K47.60 BDT−0.21%25.564 K0.8435.602 B BDT5.209.15 BDT3.13%Tài chính
RENATARENATA PLC
11.079 K618.00 BDT−0.79%4.261 K0.7170.882 B BDT30.9020.00 BDT−38.03%1.01%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ACIADVANCED CHEMICAL INDUSTRIES LTD
11.077 K112.10 BDT−1.67%75.597 K3.838.543 B BDT−13.30 BDT−521.36%3.57%Công nghệ Sức khỏe
APEXFOOTAPEX FOOTWEAR LTD
10.538 K222.60 BDT+0.32%17.187 K0.763.182 B BDT21.2910.46 BDT+7.06%1.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PUBALIBANKPUBALI BANK PLC
9.608 K26.30 BDT+1.54%77.14 K1.1130.425 B BDT4.136.37 BDT4.22%Tài chính
OLYMPICOLYMPIC INDUSTRIES LTD
9.286 K119.90 BDT−0.33%5.916 K0.1823.973 B BDT14.338.37 BDT+2.02%5.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ACMELABTHE ACME LABORATORIES LTD
8.816 K63.60 BDT−0.31%92.883 K1.0313.458 B BDT5.5611.44 BDT+9.92%5.19%Công nghệ Sức khỏe
BRACBANKBRAC BANK LTD
8.231 K34.00 BDT+1.19%576.709 K0.5560.17 B BDT6.585.17 BDT2.94%Tài chính
Sức mua mạnh
RUPALIBANKRUPALI BANK PLC
7.164 K24.20 BDT−0.74%26.06 K0.1011.808 B BDT17.311.40 BDT0.00%Tài chính
ESQUIRENITESQUIRE KNIT COMPOSITE PLC
6.82 K18.50 BDT−1.60%12.407 K0.362.496 B BDT5.41%Công nghiệp Chế biến
FEKDILFAR EAST KNITTING & DYEING INDUSTRIES LTD
6.043 K17.90 BDT+1.70%2.954 M0.843.916 B BDT24.690.73 BDT−46.13%5.59%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PTLPARAMOUNT TEXTILE PLC
5.816 K69.00 BDT+0.15%87.351 K0.3611.236 B BDT10.316.69 BDT+0.39%1.45%Công nghiệp Chế biến
BEXIMCOBEXIMCO LTD
5.512 K115.60 BDT0.00%1390.15103.842 B BDT488.590.24 BDT0.87%Công nghiệp Chế biến
IFICIFIC BANK PLC
5.423 K8.60 BDT+2.38%1.655 M0.5216.53 B BDT5.851.47 BDT2.70%Tài chính
FIRSTSBANKFIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC
5.324 K6.20 BDT0.00%620.882 K0.887.49 B BDT2.242.77 BDT7.68%Tài chính
APEXSPINNAPEX SPINNING & KNITTING MILLS LTD
5.302 K103.60 BDT−0.48%2.957 K0.46870.24 M BDT27.673.74 BDT+7.90%1.93%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GENNEXTGENERATION NEXT FASHIONS LTD
5.021 K4.90 BDT0.00%977.008 K1.412.425 B BDT−0.04 BDT−176.76%2.04%Công nghiệp Chế biến
NBLNATIONAL BANK LTD
4.984 K6.50 BDT0.00%524.215 K1.0420.928 B BDT−6.06 BDT0.00%Tài chính
CITYBANKCITY BANK PLC
4.963 K17.80 BDT+1.14%166.817 K0.3323.978 B BDT3.744.76 BDT7.66%Tài chính
Theo dõi
NATLIFEINSNATIONAL LIFE INSURANCE CO LTD
4.606 K89.80 BDT−1.54%10.933 K0.319.745 B BDT1.6853.55 BDT+12.64%4.23%Tài chính
SQUARETEXTSQUARE TEXTILES PLC
4.563 K41.60 BDT+0.97%16.466 K0.428.206 B BDT7.045.91 BDT−14.43%7.21%Công nghiệp Chế biến
BPMLBASHUNDHARA PAPER MILLS LTD
4.445 K52.00 BDT+0.39%95.154 K0.589.037 B BDT23.942.17 BDT−41.17%2.12%Công nghiệp Chế biến
JAMUNABANKJAMUNA BANK PLC
4.174 K17.00 BDT0.00%123.463 K0.4114.994 B BDT5.613.03 BDT9.49%Tài chính
IBNSINATHE IBN SINA PHARMACEUTICAL INDUSTRY PLC
4 K234.20 BDT+1.61%8.848 K0.957.317 B BDT10.6122.08 BDT+12.41%2.56%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SIBLSOCIAL ISLAMI BANK PLC
3.995 K7.30 BDT0.00%39.054 K0.318.739 B BDT3.632.01 BDT6.85%Tài chính
UTTARABANKUTTARA BANK PLC
3.958 K19.70 BDT−1.99%1.523 M2.5616.267 B BDT5.103.86 BDT7.90%Tài chính
TOSRIFATOSRIFA INDUSTRIES LTD
3.912 K23.00 BDT+0.88%190.368 K0.621.595 B BDT25.280.91 BDT−48.57%1.52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BEACONPHARBEACON PHARMACEUTICALS PLC
3.872 K153.70 BDT+2.81%267.976 K0.3935.505 B BDT53.802.86 BDT−29.53%1.04%Công nghệ Sức khỏe
EBLEASTERN BANK PLC
3.857 K25.40 BDT−0.78%430.925 K2.0634.497 B BDT5.304.79 BDT4.37%Tài chính
Theo dõi
NRBCBANKNRBC BANK PLC
3.83 K9.60 BDT0.00%46.44 K0.107.955 B BDT5.671.69 BDT11.46%Tài chính
GENEXILGENEX INFOSYS PLC
3.821 K46.40 BDT0.00%92.219 K0.495.589 B BDT1.24%Dịch vụ Thương mại
POWERGRIDPOWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD
3.293 K38.50 BDT−1.28%89.987 K0.7627.44 B BDT−2.29 BDT+67.12%2.60%Công ty dịch vụ công cộng
EXIMBANKEXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH PLC
3.23 K7.80 BDT−1.27%247.637 K0.6511.291 B BDT3.212.43 BDT12.82%Tài chính
NAVANAPHARNAVANA PHARMACEUTICALS LTD
3.2 K88.50 BDT+0.80%133.407 K0.499.506 B BDT21.724.07 BDT1.47%Công nghệ Sức khỏe
SOUTHEASTBSOUTHEAST BANK PLC
3.125 K9.30 BDT−1.06%95.778 K0.1212.438 B BDT7.771.20 BDT5.96%Tài chính
SPCERAMICSSHINEPUKUR CERAMICS LTD
2.968 K32.80 BDT0.00%435.411 K0.584.82 B BDT153.490.21 BDT−50.34%0.91%Khách hàng Lâu năm
PRIMEBANKPRIME BANK PLC
2.958 K20.20 BDT+0.50%60.74 K0.4422.872 B BDT4.504.48 BDT8.66%Tài chính
Theo dõi
SHAHJABANKSHAHJALAL ISLAMI BANK PLC
2.875 K17.10 BDT+0.59%8.872 K0.0719.032 B BDT5.093.36 BDT8.19%Tài chính
BANKASIABANK ASIA PLC
2.751 K17.10 BDT−1.16%9.766 K0.1119.937 B BDT10.341.65 BDT8.77%Tài chính
SHASHADNIMSHASHA DENIMS LTD
2.739 K20.40 BDT+1.49%43.589 K0.202.877 B BDT21.100.97 BDT4.90%Công nghiệp Chế biến
PREMIERBANPREMIER BANK LTD
2.72 K9.50 BDT+1.06%333.669 K0.8011.718 B BDT2.783.42 BDT13.16%Tài chính
ORIONPHARMORION PHARMA LTD
2.716 K70.90 BDT+0.14%665.404 K0.5016.591 B BDT36.431.95 BDT−34.90%1.41%Công nghệ Sức khỏe
MERCANBANKMERCANTILE BANK PLC
2.695 K9.60 BDT+1.05%418.764 K0.5210.623 B BDT4.861.98 BDT10.42%Tài chính
MTBMUTUAL TRUST BANK PLC
2.675 K12.40 BDT0.00%24.221 K0.8112.191 B BDT4.133.00 BDT8.06%Tài chính
KOHINOORKOHINOOR CHEMICALS COMPANY (BANGLADESH) LTD.
2.652 K575.50 BDT+1.34%25.212 K0.6619.395 B BDT48.5111.86 BDT+18.09%0.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NCCBANKNATIONAL CREDIT AND COMMERCE BANK PLC
2.374 K9.70 BDT−2.02%794.525 K1.7910.771 B BDT6.101.59 BDT4.91%Tài chính
MATINSPINNMATIN SPINNING MILLS PLC
2.355 K42.30 BDT+0.48%17.454 K0.234.124 B BDT21.701.95 BDT−71.34%9.46%Công nghiệp Chế biến
ABBANKAB BANK PLC
2.323 K6.70 BDT+1.52%1.028 M0.646.001 B BDT6.621.01 BDT0.00%Tài chính
GPHISPATGPH ISPAT LTD
2.286 K26.80 BDT+1.90%158.866 K0.4412.968 B BDT10.232.62 BDT1.78%Khoáng sản phi năng lượng
STANDBANKLSTANDARD BANK PLC
2.239 K6.20 BDT−1.59%285.337 K0.076.918 B BDT4.721.31 BDT3.84%Tài chính
GIBGLOBAL ISLAMI BANK PLC
2.201 K6.40 BDT0.00%1.136 M0.656.636 B BDT4.381.46 BDT7.09%Tài chính
TRUSTBANKTRUST BANK LTD
2.199 K25.50 BDT+5.81%13.477 K0.3623.58 B BDT5.304.81 BDT4.36%Tài chính
RAKCERAMICRAK CERAMICS (BANGLADESH) LTD
2.139 K24.40 BDT0.00%68.25 K1.5010.442 B BDT20.551.19 BDT−13.13%4.10%Sản xuất Chế tạo
UNIONBANKUNION BANK PLC
2.125 K6.40 BDT−1.54%776.638 K0.776.964 B BDT4.231.51 BDT7.81%Tài chính
POPULARLIFPOPULAR LIFE INSURANCE CO LTD
2.123 K51.60 BDT+3.82%298.222 K1.383.118 B BDT2.4820.78 BDT7.36%Tài chính
STYLECRAFTSTYLECRAFT LTD
2.071 K52.30 BDT+0.77%7.827 K0.55726.172 M BDT−6.66 BDT−417.30%0.19%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HRTEXH.R.TEXTILE MILLS LTD
1.949 K41.00 BDT+1.49%81.046 K0.351.198 B BDT−3.39 BDT−212.28%1.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BSRMLTDBANGLADESH STEEL RE-ROLLING MILLS LTD
1.932 K90.00 BDT0.00%10.0026.873 B BDT4.4820.10 BDT2.78%Khoáng sản phi năng lượng
DESCODHAKA ELECTRIC SUPPLY CO LTD
1.931 K22.90 BDT−1.29%17.679 K0.889.104 B BDT−16.99 BDT−951.34%4.37%Công ty dịch vụ công cộng
TITASGASTITAS GAS TRANSMISSION & DISTRIBUTION COMPANY LTD
1.921 K21.40 BDT+5.42%381.021 K2.5721.169 B BDT−3.42 BDT−378.82%2.34%Công ty dịch vụ công cộng
RUNNERAUTORUNNER AUTOMOBILES PLC
1.921 K22.50 BDT−0.44%9.981 K0.692.555 B BDT−7.07 BDT−257.05%0.00%Khách hàng Lâu năm
PREMIERCEMPREMIER CEMENT MILLS PLC
1.845 K56.80 BDT−0.70%10.715 K0.155.99 B BDT−3.25 BDT+69.37%1.76%Khoáng sản phi năng lượng
DHAKABANKDHAKA BANK PLC
1.844 K9.70 BDT+1.04%53.95 K0.349.764 B BDT5.321.82 BDT10.31%Tài chính
DSSLDRAGON SWEATER AND SPINNING LTD
1.779 K8.80 BDT−1.12%292.619 K0.561.855 B BDT37.130.24 BDT−62.85%1.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MIRAKHTERMIR AKHTER HOSSAIN LTD
1.761 K37.30 BDT+4.78%81.563 K2.594.505 B BDT10.613.52 BDT3.35%Dịch vụ Công nghiệp
SINGERBDSINGER BANGLADESH LTD
1.749 K124.60 BDT+0.65%116.211 K5.1412.423 B BDT31.973.90 BDT+312.25%2.81%Khách hàng Lâu năm
Bán
AMCLPRANAGRICULTURAL MARKETING COMPANY LTD (PRAN)
1.702 K202.60 BDT−2.13%35.347 K8.951.621 B BDT40.535.00 BDT+1.21%1.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
IDLCIDLC FINANCE PLC
1.674 K27.20 BDT−1.09%93.277 K2.6611.307 B BDT5.51%Tài chính
Sức mua mạnh
BATBCBRITISH AMERICAN TOBACCO BANGLADESH CO LTD
1.669 K319.70 BDT+0.22%71.559 K0.23172.638 B BDT9.8932.31 BDT−4.47%3.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
LANKABAFINLANKABANGLA FINANCE PLC
1.666 K15.30 BDT−2.55%334.694 K0.958.244 B BDT20.810.74 BDT−52.95%6.54%Tài chính
SINOBANGLASINOBANGLA INDUSTRIES LTD
1.627 K37.60 BDT+1.08%63.723 K0.721.139 B BDT29.851.26 BDT−10.85%2.07%Công nghiệp Chế biến
MONNOCERAMONNO CERAMIC INDUSTRIES LTD
1.58 K73.20 BDT+1.10%30.431 K0.562.761 B BDT21.813.36 BDT+939.91%1.37%Khách hàng Lâu năm
BSRMSTEELBSRM STEELS LTD
1.557 K51.60 BDT+2.38%18.04 K0.9219.399 B BDT4.2512.13 BDT+214.10%4.84%Khoáng sản phi năng lượng
SAIHAMCOTSAIHAM COTTON MILLS LTD
1.52 K13.20 BDT−0.75%233.309 K0.601.964 B BDT14.000.94 BDT+16.07%0.00%Công nghiệp Chế biến
QUASEMINDQUASEM INDUSTRIES LTD
1.508 K34.70 BDT+2.66%43.051 K0.542.524 B BDT0.43%Sản xuất Chế tạo
CROWNCEMNTCROWN CEMENT PLC
1.48 K53.90 BDT−0.55%1.746 K0.428.004 B BDT6.867.86 BDT+35.76%3.71%Khoáng sản phi năng lượng
FORTUNEFORTUNE SHOES LTD.
1.474 K32.10 BDT+1.90%1.785 M0.595.478 B BDT30.341.06 BDT−26.79%1.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ISLAMIINSISLAMI INSURANCE BANGLADESH LTD
1.468 K34.10 BDT+3.02%1.035 K0.061.404 B BDT11.203.04 BDT−2.48%3.67%Tài chính
ROBIROBI AXIATA LTD
1.446 K20.50 BDT−0.97%615.827 K0.72107.378 B BDT27.850.74 BDT+108.53%4.88%Truyền thông
SAIHAMTEXSAIHAM TEXTILE MILLS LTD
1.337 K13.50 BDT0.00%70.441 K0.401.223 B BDT351.560.04 BDT−89.24%0.00%Công nghiệp Chế biến
HFLHAMID FABRICS PLC
1.336 K12.80 BDT0.00%14.396 K0.451.166 B BDT−1.00 BDT−265.35%3.91%Công nghiệp Chế biến
NPOLYMERNATIONAL POLYMER INDUSTRIES PLC
1.334 K35.40 BDT−2.75%454.197 K4.792.584 B BDT12.982.73 BDT+33.85%2.97%Sản xuất Chế tạo
KDSALTDKDS ACCESSORIES LTD
1.316 K36.40 BDT+0.55%156.356 K1.532.591 B BDT18.791.94 BDT−11.70%2.75%Dịch vụ Khách hàng
GPGRAMEENPHONE LTD
1.277 K224.10 BDT+0.49%116.386 K1.13302.602 B BDT7.8328.63 BDT+29.77%5.58%Truyền thông
Mua
MHSMLMOZAFFAR HOSSAIN SPINNING MILLS LTD
1.27 K15.10 BDT−1.31%21.842 K0.291.525 B BDT−0.14 BDT−107.80%1.32%Công nghiệp Chế biến
GHAILGOLDEN HARVEST AGRO INDUSTRIES LTD
1.258 K14.10 BDT+0.71%355.328 K0.403.043 B BDT−0.28 BDT+47.30%0.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ETLEVINCE TEXTILES LTD
1.224 K10.40 BDT+0.97%365.239 K0.301.903 B BDT22.370.46 BDT2.16%Công nghiệp Chế biến
MALEKSPINMALEK SPINNING MILLS PLC
1.186 K31.20 BDT+0.32%815.022 K0.516.04 B BDT13.922.24 BDT−48.42%0.00%Công nghiệp Chế biến
SBACBANKSBAC BANK PLC
1.165 K6.70 BDT+1.52%64.551 K0.265.522 B BDT9.120.74 BDT2.99%Tài chính
MEGHNALIFEMEGHNA LIFE INSURANCE CO LTD
1.117 K72.60 BDT+3.71%307.813 K1.253.079 B BDT−21.18 BDT−13.31%2.75%Tài chính
BATASHOEBATA SHOE CO (BANGLADESH) LTD
1.097 K911.40 BDT+0.85%2050.5112.468 B BDT27.8132.77 BDT−6.19%4.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
JMISMDLJMI SYRINGES & MEDICAL DEVICES LTD
1.075 K136.70 BDT+1.86%22.222 K0.964.109 B BDT−5.57 BDT−538.38%0.73%Công nghệ Sức khỏe
SKTRIMSSK TRIMS & INDUSTRIES LTD
1.047 K27.30 BDT+1.11%328.813 K0.642.312 B BDT20.741.32 BDT+16.48%1.10%Công nghiệp Chế biến
SHEPHERDSHEPHERD INDUSTRIES PLC
1.023 K13.90 BDT+8.59%254.537 K1.422.141 B BDT−1.38 BDT−279.92%3.60%Công nghiệp Chế biến
BXPHARMABEXIMCO PHARMACEUTICALS LTD
1.01 K105.10 BDT+3.04%67.677 K0.6246.886 B BDT8.8011.95 BDT+19.05%3.33%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
UNITEDFINUNITED FINANCE LTD
1.007 K8.90 BDT+2.30%23.637 K0.311.665 B BDT14.380.62 BDT−14.77%6.74%Tài chính
INDEXAGROINDEX AGRO INDUSTRIES LTD
0.997 K59.50 BDT+1.02%11.935 K0.572.812 B BDT12.424.79 BDT+23.02%3.36%Công nghiệp Chế biến