Cổ phiếu Bangladesh bị định giá thấp nhất

Cổ phiếu Bangladesh quá bán được liệt kê sau đây và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: hiển thị tốc độ và mức độ thay đổi giá. Với những điều này, các nhà giao dịch có thể thu lợi từ tình hình phục hồi trong tương lai và chơi dựa trên tình trạng bất ổn về giá.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KBPPWBILKHAN BROTHERS PP WOVEN BAG INDUSTRIES LTD
13.78118.40 BDT+0.85%71.052 K2.4111.613 B BDT−0.07 BDT+48.03%0.17%Công nghiệp Chế biến
PREMIERLEAPREMIER LEASING & FINANCE LTD
24.473.50 BDT0.00%48.556 K0.89465.396 M BDT−15.44 BDT+15.02%0.00%Tài chính
SHYAMPSUGSHYAMPUR SUGAR MILLS LTD
24.50155.90 BDT−2.81%3.839 K0.57Công nghiệp Chế biến
SONALIPAPRSONALI PAPER & BOARD MILLS LTD
24.72279.50 BDT+5.35%98.183 K2.419.208 B BDT1.43%Công nghiệp Chế biến
ISLAMICFINISLAMIC FINANCE & INVESTMENT LTD
24.898.00 BDT+2.56%46.431 K0.801.123 B BDT−1.91 BDT−481.94%6.25%Tài chính
GIBGLOBAL ISLAMI BANK PLC
25.116.30 BDT−1.56%1.207 M0.776.532 B BDT4.311.46 BDT7.20%Tài chính
PREMIERBANPREMIER BANK LTD
25.199.50 BDT+2.15%255.247 K0.5811.718 B BDT2.783.42 BDT13.16%Tài chính
NCCBANKNATIONAL CREDIT AND COMMERCE BANK PLC
25.349.80 BDT+1.03%37.766 K0.1810.882 B BDT6.171.59 BDT4.86%Tài chính
JAMUNABANKJAMUNA BANK PLC
25.5817.00 BDT0.00%142.249 K0.5614.994 B BDT5.613.03 BDT9.49%Tài chính
HRTEXH.R.TEXTILE MILLS LTD
26.3140.20 BDT−1.47%361.319 K1.641.175 B BDT−3.39 BDT−212.28%1.24%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GENNEXTGENERATION NEXT FASHIONS LTD
26.904.90 BDT0.00%637.135 K0.922.425 B BDT−0.04 BDT−176.76%2.04%Công nghiệp Chế biến
UNITEDFINUNITED FINANCE LTD
27.479.00 BDT0.00%22.091 K0.371.684 B BDT14.540.62 BDT−14.77%6.67%Tài chính
UNIONBANKUNION BANK PLC
27.816.50 BDT+1.56%358.006 K0.377.073 B BDT4.301.51 BDT7.69%Tài chính
STANDBANKLSTANDARD BANK PLC
27.976.20 BDT0.00%137.304 K0.036.918 B BDT4.721.31 BDT3.84%Tài chính
ALIFALIF MANUFACTURING COMPANY LTD
29.078.00 BDT0.00%307.044 K0.632.079 B BDTCông nghiệp Chế biến
EXIMBANKEXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH PLC
29.787.90 BDT0.00%84.699 K0.2211.436 B BDT3.252.43 BDT12.66%Tài chính
PHENIXINSPHOENIX INSURANCE CO LTD
29.7927.40 BDT+1.11%19.546 K0.791.105 B BDT5.47%Tài chính
PHOENIXFINPHOENIX FINANCE AND INVESTMENTS LTD
29.876.10 BDT+1.67%57.904 K1.041.012 B BDT0.00%Tài chính