Cổ phiếu Bangladesh được định giá cao nhất

Cổ phiếu Bangladesh quá mua được tập hợp trong danh sách bên dưới và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: chỉ số này sẽ giúp bạn thấy tốc độ và mức độ thay đổi giá, có thể kiếm lời dựa trên dự báo sụt giảm giá của các cổ phiếu này.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BEXIMCOBEXIMCO LTD
100.00115.60 BDT0.00%1.09 K1.29103.842 B BDT488.590.24 BDT0.87%Công nghiệp Chế biến
UNILEVERCLUNILEVER CONSUMER CARE LTD
84.062904.70 BDT+4.78%185.076 K5.1453.43 B BDT64.4845.05 BDT+27.44%1.08%Công nghệ Sức khỏe
LINDEBDLINDE BANGLADESH LTD
79.551367.20 BDT−2.99%22.046 K0.7921.449 B BDT2.98%Công nghiệp Chế biến
ATLASBANGATLAS BANGLADESH LTD
73.6875.80 BDT+7.06%35.64 K3.062.345 B BDT−2.66 BDT−31.34%0.00%Khách hàng Lâu năm
RUPALILIFERUPALI LIFE INSURANCE COMPANY LTD
73.65198.40 BDT+6.04%1.199 M2.385.616 B BDT−19.21 BDT−347.69%0.59%Tài chính
PRIMEBANKPRIME BANK PLC
70.7121.60 BDT+2.37%127.773 K1.1623.891 B BDT4.824.48 BDT8.29%Tài chính
Theo dõi