Cổ phiếu Bangladesh được giao dịch tích cực nhất

Bạn có thể tìm thấy Cổ phiếu Bangladesh hoạt động tích cực nhất trên thị trường bên dưới. Các công ty được sắp xếp theo khối lượng hàng ngày và được cung cấp các số liệu thống kê khác để giúp bạn tìm hiểu lý do tại sao các cổ phiếu này lại phổ biến đến vậy.
Khối lượng * Giá
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CRYSTALINSCRYSTAL INSURANCE COMPANY LTD
116.633 M BDT107.40 BDT+0.85%1.086 M4.114.686 B BDT38.382.80 BDT+13.02%0.60%Tài chính
PRAGATILIFPRAGATI LIFE INSURANCE LTD
90.709 M BDT134.80 BDT+4.09%672.918 K1.944.467 B BDT26.105.16 BDT−21.77%0.93%Tài chính
FORTUNEFORTUNE SHOES LTD.
78.687 M BDT33.70 BDT+4.98%2.335 M0.785.478 B BDT31.861.06 BDT−26.79%1.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AASIATICLABASIATIC LABORATORIES LTD
73.584 M BDT53.80 BDT−1.82%1.368 MCông nghệ Sức khỏe
BEACONPHARBEACON PHARMACEUTICALS PLC
72.017 M BDT165.20 BDT+7.48%435.939 K0.6235.505 B BDT57.832.86 BDT−29.53%1.04%Công nghệ Sức khỏe
FEKDILFAR EAST KNITTING & DYEING INDUSTRIES LTD
71.827 M BDT19.30 BDT+7.82%3.722 M1.073.916 B BDT26.620.73 BDT−46.13%5.59%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LOVELLOTAUFIKA FOODS AND LOVELLO ICE-CREAM PLC
71.686 M BDT86.80 BDT−2.58%825.875 K0.577.574 B BDT62.941.38 BDT−3.82%1.12%Hàng tiêu dùng không lâu bền
UNIQUEHRLUNIQUE HOTEL & RESORTS PLC
66.061 M BDT55.00 BDT+4.56%1.201 M2.6715.485 B BDT11.454.80 BDT−17.26%3.80%Dịch vụ Khách hàng
AILALIF INDUSTRIES LTD
61.146 M BDT119.40 BDT−0.67%512.109 K0.705.319 B BDT56.742.10 BDT+33.56%1.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SEAPEARLSEA PEARL BEACH RESORT & SPA LTD
59.325 M BDT94.70 BDT−0.21%626.452 K0.6711.459 B BDT31.882.97 BDT−56.91%1.79%Dịch vụ Khách hàng
EGENEGENERATION LTD
50.22 M BDT36.00 BDT−1.37%1.395 M0.632.738 B BDT24.561.47 BDT+0.76%2.74%Dịch vụ Thương mại
ORIONINFUORION INFUSIONS LTD
48.674 M BDT445.90 BDT−1.59%109.159 K0.919.225 B BDT0.22%Công nghệ Sức khỏe
CENTRALINSCENTRAL INSURANCE CO LTD
46.413 M BDT48.00 BDT+9.84%966.932 K6.252.322 B BDT23.962.00 BDT+7.84%2.75%Tài chính
ORIONPHARMORION PHARMA LTD
41.421 M BDT71.10 BDT+0.28%582.567 K0.4616.591 B BDT36.531.95 BDT−34.90%1.41%Công nghệ Sức khỏe
LHBLLAFARGEHOLCIM BANGLADESH
40.174 M BDT59.30 BDT+0.51%677.474 K2.0968.521 B BDT12.174.87 BDT+4.65%8.47%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
RUPALILIFERUPALI LIFE INSURANCE COMPANY LTD
38.373 M BDT189.70 BDT+1.44%202.285 K0.365.613 B BDT−19.21 BDT−347.69%0.59%Tài chính
GHCLGLOBAL HEAVY CHEMICALS LTD
37.781 M BDT40.10 BDT+2.04%942.161 K3.042.83 B BDT−8.86 BDT−343.81%0.51%Công nghiệp Chế biến
SQURPHARMASQUARE PHARMACEUTICALS PLC
35.262 M BDT204.70 BDT+2.35%172.262 K0.70177.29 B BDT8.9722.83 BDT+7.22%5.25%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BEACHHATCHBEACH HATCHERY LTD
34.936 M BDT72.60 BDT−0.27%481.217 K0.383.014 B BDT0.27%Công nghiệp Chế biến
GPGRAMEENPHONE LTD
31.266 M BDT222.20 BDT−0.85%140.713 K1.37302.602 B BDT7.7628.63 BDT+29.77%5.58%Truyền thông
Mua
ITCIT CONSULTANTS PLC
30.673 M BDT42.10 BDT+5.25%728.581 K0.935.144 B BDT15.112.79 BDT+31.54%2.50%Dịch vụ Công nghệ
CENTRALPHLCENTRAL PHARMACEUTICALS LTD
30.241 M BDT20.00 BDT−0.50%1.512 M0.332.408 B BDT0.00%Công nghệ Sức khỏe
UTTARABANKUTTARA BANK PLC
29.83 M BDT19.80 BDT+0.51%1.507 M2.1316.267 B BDT5.123.86 BDT7.90%Tài chính
GOLDENSONGOLDEN SON LTD
29.26 M BDT17.80 BDT−0.56%1.644 M0.583.074 B BDT−0.49 BDT+52.00%0.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
IFICIFIC BANK PLC
29.094 M BDT8.40 BDT−2.33%3.464 M1.1616.53 B BDT5.711.47 BDT2.70%Tài chính
PARAMOUNTPARAMOUNT INSURANCE COMPANY LIMITED
28.195 M BDT56.80 BDT+7.17%496.383 K4.812.155 B BDT26.742.12 BDT+21.91%1.89%Tài chính
KOHINOORKOHINOOR CHEMICALS COMPANY (BANGLADESH) LTD.
25.722 M BDT600.50 BDT+4.34%42.834 K1.2219.395 B BDT50.6211.86 BDT+18.09%0.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SONALIANSHSONALI AANSH INDUSTRIES LTD
24.234 M BDT236.60 BDT+3.36%102.427 K2.15Công nghiệp Chế biến
MALEKSPINMALEK SPINNING MILLS PLC
19.387 M BDT31.90 BDT+2.24%607.747 K0.406.04 B BDT14.242.24 BDT−48.42%0.00%Công nghiệp Chế biến
BBESTHLDNGBEST HOLDINGS LIMITED
18.904 M BDT29.20 BDT−0.34%647.402 K31.035 B BDT0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EMERALDOILEMERALD OIL INDUSTRIES LTD
18.553 M BDT42.80 BDT+2.39%433.476 K0.423.815 B BDT20.652.07 BDT−31.46%2.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
OIMEXOIMEX ELECTRODE LTD
18.046 M BDT24.40 BDT−1.61%739.573 K0.441.813 B BDT0.40%Sản xuất Chế tạo
GEMINISEAGEMINI SEA FOOD PLC
17.106 M BDT218.10 BDT+1.02%78.43 K1.194.613 B BDT30.917.06 BDT−41.04%1.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
OLYMPICOLYMPIC INDUSTRIES LTD
16.762 M BDT118.50 BDT−1.17%141.449 K4.6323.973 B BDT14.168.37 BDT+2.02%5.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SONALIPAPRSONALI PAPER & BOARD MILLS LTD
14.064 M BDT265.30 BDT−0.34%53.011 K1.248.77 B BDT1.50%Công nghiệp Chế biến
KARNAPHULIKARNAPHULI INSURANCE CO LTD
14.015 M BDT31.40 BDT+5.37%446.349 K1.371.337 B BDT3.36%Tài chính
LEGACYFOOTLEGACY FOOTWEAR LTD
12.89 M BDT68.70 BDT+2.23%187.623 K0.962.895 B BDT78.380.88 BDT0.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BATBCBRITISH AMERICAN TOBACCO BANGLADESH CO LTD
12.199 M BDT321.70 BDT+0.63%37.921 K0.13172.638 B BDT9.9632.31 BDT−4.47%3.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BRACBANKBRAC BANK LTD
11.53 M BDT33.80 BDT−0.59%341.127 K0.3360.17 B BDT6.545.17 BDT2.94%Tài chính
Sức mua mạnh
UNILEVERCLUNILEVER CONSUMER CARE LTD
11.367 M BDT2408.70 BDT+5.00%4.719 K0.1244.215 B BDT53.4745.05 BDT+27.44%1.31%Công nghệ Sức khỏe
FUWANGCERFU-WANG CERAMIC INDUSTRY LTD
10.51 M BDT18.20 BDT−0.55%577.468 K0.362.494 B BDT65.920.28 BDT+46.63%1.09%Sản xuất Chế tạo
MONNOFABRMONNO FABRICS LTD
10.23 M BDT18.10 BDT−1.09%565.186 K0.52Công nghiệp Chế biến
BDTHAIBANGLADESH THAI ALUMINIUM
9.89 M BDT18.00 BDT−1.64%549.425 K0.272.338 B BDT−0.79 BDT−59.91%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADVENTADVENT PHARMA LTD
9.858 M BDT25.80 BDT+1.57%382.077 K0.322.366 B BDT26.200.98 BDT−7.72%0.79%Công nghệ Sức khỏe
NAVANAPHARNAVANA PHARMACEUTICALS LTD
9.717 M BDT89.90 BDT+1.58%108.091 K0.429.506 B BDT22.064.07 BDT1.47%Công nghệ Sức khỏe
SKTRIMSSK TRIMS & INDUSTRIES LTD
9.396 M BDT27.10 BDT−0.73%346.732 K0.682.312 B BDT20.591.32 BDT+16.48%1.10%Công nghiệp Chế biến
RDFOODRANGPUR DAIRY & FOOD PRODUCTS LTD
9.014 M BDT30.70 BDT+0.99%293.616 K0.902.379 B BDT1.64%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AFTABAUTOAFTAB AUTOMOBILES LTD
8.594 M BDT29.50 BDT−0.67%291.309 K0.313.135 B BDT−1.40 BDT−298.74%3.37%Khách hàng Lâu năm
VFSTDLVFS THREAD DYEING LTD
8.404 M BDT13.70 BDT−1.44%613.463 K0.911.468 B BDT26.790.51 BDT−45.58%1.44%Công nghiệp Chế biến
PREMIERBANPREMIER BANK LTD
8.14 M BDT9.30 BDT−2.11%875.265 K2.1611.718 B BDT2.723.42 BDT13.16%Tài chính
SPCERAMICSSHINEPUKUR CERAMICS LTD
7.848 M BDT33.00 BDT+0.61%237.825 K0.344.82 B BDT154.420.21 BDT−50.34%0.91%Khách hàng Lâu năm
SIMTEXSIMTEX INDUSTRIES LTD
7.78 M BDT22.80 BDT+1.33%341.228 K0.601.791 B BDT28.640.80 BDT−19.87%4.44%Công nghiệp Chế biến
ABBANKAB BANK PLC
7.657 M BDT6.70 BDT0.00%1.143 M0.766.001 B BDT6.621.01 BDT0.00%Tài chính
MONNOAGMLMONNO AGRO & GENERAL MACHINERY LTD
7.622 M BDT374.20 BDT+7.62%20.369 K1.491.254 B BDT0.07%Sản xuất Chế tạo
ROBIROBI AXIATA LTD
7.578 M BDT20.50 BDT0.00%369.673 K0.44107.378 B BDT27.850.74 BDT+108.53%4.88%Truyền thông
COPPERTECHCOPPERTECH INDUSTRIES LTD
7.404 M BDT28.20 BDT−2.76%262.567 K0.251.9 B BDT0.69%Khoáng sản phi năng lượng
FUWANGFOODFU-WANG FOODS LTD
7.122 M BDT21.20 BDT−0.47%335.962 K0.402.361 B BDT0.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AAMRANETAAMRA NETWORKS LTD
7.083 M BDT33.20 BDT+3.11%213.352 K0.652.994 B BDT8.953.71 BDT+30.94%3.02%Truyền thông
SSICLSIKDER INSURANCE COMPANY LIMITED
7.066 M BDT27.00 BDT−3.91%261.688 K1.124 B BDT0.00%Tài chính
PTLPARAMOUNT TEXTILE PLC
7.049 M BDT70.50 BDT+2.17%99.987 K0.4311.236 B BDT10.536.69 BDT+0.39%1.45%Công nghiệp Chế biến
ADNTELADN TELECOM LTD
6.974 M BDT79.70 BDT+0.63%87.501 K0.905.12 B BDT24.163.30 BDT−2.19%1.89%Truyền thông
EILEXPRESS INSURANCE LTD
6.96 M BDT33.00 BDT+6.80%210.897 K0.842.015 B BDT28.281.17 BDT−41.10%2.27%Tài chính
PHARMAIDPHARMA AIDS LTD
6.795 M BDT632.50 BDT+3.03%10.743 K0.501.915 B BDT83.427.58 BDT+348.08%0.16%Công nghiệp Chế biến
SAIFPOWERSAIF POWERTEC LTD
6.738 M BDT19.40 BDT−1.02%347.336 K0.567.435 B BDT0.00%Sản xuất Chế tạo
TOSRIFATOSRIFA INDUSTRIES LTD
6.621 M BDT23.30 BDT+1.30%284.17 K0.931.595 B BDT25.610.91 BDT−48.57%1.52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AGNISYSLAGNI SYSTEMS LTD
6.55 M BDT25.60 BDT+0.79%255.84 K0.351.843 B BDT24.031.07 BDT−9.66%1.87%Truyền thông
MEGHNALIFEMEGHNA LIFE INSURANCE CO LTD
6.387 M BDT73.30 BDT+0.96%87.137 K0.343.079 B BDT−21.18 BDT−13.31%2.75%Tài chính
EASTRNLUBEASTERN LUBRICANTS BLENDERS LTD
6.323 M BDT1331.10 BDT+0.37%4.75 K3.461.914 B BDT0.41%Công nghiệp Chế biến
MITHUNKNITMITHUN KNITTING AND DYEING LTD
6.178 M BDT30.80 BDT−2.53%200.588 K0.34Công nghiệp Chế biến
NNRBBANKNRB BANK LIMITED
6.053 M BDT9.50 BDT+3.26%637.198 KTài chính
ANWARGALVANWAR GALVANIZING LTD
6.024 M BDT120.10 BDT+4.43%50.159 K1.123.472 B BDT53.212.26 BDT−61.22%0.87%Khoáng sản phi năng lượng
NPOLYMERNATIONAL POLYMER INDUSTRIES PLC
5.905 M BDT37.50 BDT+5.93%157.479 K1.262.584 B BDT13.752.73 BDT+33.85%2.97%Sản xuất Chế tạo
WALTONHILWALTON HI-TECH INDUSTRIES PLC
5.847 M BDT485.30 BDT+8.74%12.049 K0.70135.197 B BDT13.2636.60 BDT+41.26%6.72%Khách hàng Lâu năm
EHLEASTERN HOUSING LTD
5.453 M BDT70.30 BDT+0.14%77.572 K0.716.553 B BDT9.687.26 BDT+7.49%3.56%Tài chính
KPPLKHULNA PRINTING & PACKAGING LTD
5.251 M BDT19.80 BDT−1.98%265.183 K0.581.475 B BDT0.00%Công nghiệp Chế biến
NRBCBANKNRBC BANK PLC
4.969 M BDT10.00 BDT+4.17%496.923 K1.107.955 B BDT5.901.69 BDT11.46%Tài chính
GENEXILGENEX INFOSYS PLC
4.896 M BDT46.90 BDT+1.08%104.387 K0.595.589 B BDT1.24%Dịch vụ Thương mại
UCBUNITED COMMERCIAL BANK LTD
4.895 M BDT8.50 BDT−2.30%575.874 K2.4313.488 B BDT5.421.57 BDT5.47%Tài chính
SINGERBDSINGER BANGLADESH LTD
4.641 M BDT123.70 BDT−0.72%37.515 K1.1112.423 B BDT31.743.90 BDT+312.25%2.81%Khách hàng Lâu năm
Bán
BXPHARMABEXIMCO PHARMACEUTICALS LTD
4.39 M BDT104.20 BDT−0.86%42.13 K0.4046.886 B BDT8.7211.95 BDT+19.05%3.33%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
INTRACOINTRACO REFUELING STATION LTD
4.388 M BDT31.80 BDT+2.91%137.99 K0.633.278 B BDT36.920.86 BDT−48.17%3.24%Dịch vụ Phân phối
FINEFOODSFINE FOODS LTD
4.347 M BDT165.30 BDT+0.67%26.295 K0.45Công nghiệp Chế biến
SALVOCHEMSALVO CHEMICAL INDUSTRY LTD
4.3 M BDT42.00 BDT−0.94%102.383 K0.262.757 B BDT20.602.04 BDT+124.32%1.18%Công nghiệp Chế biến
MAKSONSPINMAKSONS SPINNING MILLS LTD
4.297 M BDT11.00 BDT0.00%390.679 K0.702.621 B BDT−4.82 BDT−232.57%9.09%Công nghiệp Chế biến
POPULARLIFPOPULAR LIFE INSURANCE CO LTD
4.061 M BDT51.60 BDT0.00%78.7 K0.363.118 B BDT2.4820.78 BDT7.36%Tài chính
PRIMEINSURPRIME INSURANCE CO LTD
4.05 M BDT35.20 BDT+7.65%115.053 K2.90Tài chính
HRTEXH.R.TEXTILE MILLS LTD
3.977 M BDT40.80 BDT−0.49%97.478 K0.431.198 B BDT−3.39 BDT−212.28%1.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BBSBANGLADESH BUILDING SYSTEMS LTD
3.97 M BDT14.50 BDT+2.11%273.821 K0.372.314 B BDT0.00%Sản xuất Chế tạo
LANKABAFINLANKABANGLA FINANCE PLC
3.943 M BDT15.10 BDT−1.31%261.122 K0.738.244 B BDT20.540.74 BDT−52.95%6.54%Tài chính
CNATEXC & A TEXTILES LTD
3.842 M BDT7.00 BDT0.00%548.89 K0.341.675 B BDTCông nghiệp Chế biến
JHRMLJMI HOSPITAL REQUISITE MANUFACTURING LTD
3.8 M BDT70.60 BDT0.00%53.83 K0.198.846 B BDT27.622.56 BDT+21.66%0.71%Công nghệ Sức khỏe
GPHISPATGPH ISPAT LTD
3.66 M BDT26.70 BDT−0.37%137.061 K0.4112.968 B BDT10.572.53 BDT1.78%Khoáng sản phi năng lượng
TILILTRUST ISLAMI LIFE INSURANCE LTD
3.562 M BDT46.10 BDT−2.12%77.277 K0.32Tài chính
ACIADVANCED CHEMICAL INDUSTRIES LTD
3.377 M BDT113.90 BDT+1.61%29.65 K1.138.543 B BDT−13.30 BDT−521.36%3.57%Công nghệ Sức khỏe
HAMIHAMI INDUSTRIES PLC
3.319 M BDT137.70 BDT+3.46%24.102 K0.96Công nghiệp Chế biến
NCCBANKNATIONAL CREDIT AND COMMERCE BANK PLC
3.311 M BDT9.70 BDT0.00%341.35 K1.0410.771 B BDT6.101.59 BDT4.91%Tài chính
BSCBANGLADESH SHIPPING CO LTD BSC
3.277 M BDT100.00 BDT−0.60%32.767 K0.2815.345 B BDT6.8014.71 BDT−6.29%2.49%Vận chuyển
SAMATALETHSAMATA LEATHER COMPLEX LTD
3.166 M BDT53.00 BDT−0.56%59.733 K1.56561.057 M BDT0.08%Công nghiệp Chế biến
KTLKATTALI TEXTILE LTD
3.162 M BDT13.00 BDT−0.76%243.253 K0.431.524 B BDT0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NAHEEACPNAHEE ALUMINUM COMPOSITE PANEL LTD
3.102 M BDT32.20 BDT+0.94%96.347 K0.512.181 B BDT0.78%Khoáng sản phi năng lượng