Công ty Bangladesh có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Công ty Bangladesh với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TUNGHAITUNG HAI KNITTING & DYEING LTD
447,943 M BDT4,10 BDT−2,38%159,115 K0,82Hàng tiêu dùng không lâu bền
ZAHINTEXZAHINTEX INDUSTRIES LTD
523,703 M BDT6,30 BDT−1,56%60,45 K0,44−3,42 BDT+13,48%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PREMIERLEAPREMIER LEASING & FINANCE LTD
531,881 M BDT3,90 BDT−2,50%5,149 K0,10Tài chính
FASFINFAS FINANCE & INVESTMENT LTD
536,678 M BDT3,50 BDT−2,78%74,868 K0,47Tài chính
SAMATALETHSAMATA LEATHER COMPLEX LTD
553,689 M BDT51,70 BDT−1,71%37,109 K0,320,08%Công nghiệp Chế biến
NURANINURANI DYEING & SWEATER LTD
564,075 M BDT4,50 BDT−2,17%85 K0,370,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FAREASTFINFAREAST FINANCE & INVESTMENT LTD
607,034 M BDT3,60 BDT−2,70%1 K0,030,00%Tài chính
REGENTTEXREGENT TEXTILE MILLS LTD
617,338 M BDT4,70 BDT−2,08%9,299 K0,170,00%Công nghiệp Chế biến
SHURWIDSHURWID INDUSTRIES LTD
619,572 M BDT10,50 BDT−2,78%47,113 K0,68Công nghiệp Chế biến
PRIMETEXPRIME TEXTILE SPINNING MILLS LTD
622,66 M BDT16,40 BDT+0,61%21,755 K0,560,00%Công nghiệp Chế biến
USMANIAGLUSMANIA GLASS SHEET FACTORY LTD
675,543 M BDT38,30 BDT−1,29%2,376 K0,350,00%Công nghiệp Chế biến
DSHGARMEDESH GARMENTS LTD
682,13 M BDT81,50 BDT−0,97%13,936 K0,710,36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ARAMITCEMARAMIT CEMENT LTD
687,764 M BDT19,80 BDT−2,46%56,604 K1,83−17,33 BDT+15,33%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
PROGRESLIFPROGRESSIVE LIFE INSURANCE CO LTD
709 M BDT43,60 BDT+2,35%8,192 K0,480,00%Tài chính
DACCADYETHE DACCA DYEING & MANUFACTURING CO LTD
766,95 M BDT8,70 BDT−1,14%31,037 K0,320,00%Công nghiệp Chế biến
ZAHEENSPINZAHEEN SPINNING LTD
819,564 M BDT7,10 BDT−1,39%87,265 K0,28−0,23 BDT+65,38%0,35%Công nghiệp Chế biến
STYLECRAFTSTYLECRAFT LTD
820,589 M BDT58,10 BDT−1,69%17,62 K0,29−6,66 BDT−417,30%0,17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
APEXSPINNAPEX SPINNING & KNITTING MILLS LTD
909,72 M BDT107,70 BDT−0,55%6,115 K0,3428,773,74 BDT+7,90%1,85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GBBPOWERGBB POWER LTD
936,593 M BDT9,00 BDT−2,17%45,081 K0,30−0,32 BDT−133,75%2,17%Công ty dịch vụ công cộng
ILFSLINTERNATIONAL LEASING & FINANCIAL SERVICES LTD
953,784 M BDT4,20 BDT−2,33%42,946 K0,280,00%Tài chính
PLFSLPEOPLE'S LEASING & FINANCIAL SERVICES LTD
970,498 M BDT3,40 BDT0,00%325,737 K0,64Tài chính
PADMALIFEPADMA ISLAMI LIFE INSURANCE LIMITED
979,776 M BDT25,20 BDT0,00%93,995 K0,890,00%Tài chính
BIFCBANGLADESH INDUSTRIAL FINANCE CO LTD
986,663 M BDT10,10 BDT+3,06%82,292 K1,030,00%Tài chính
HAKKANIPULHAKKANI PULP & PAPER MILLS LTD
1,06 B BDT54,70 BDT−1,97%69,099 K0,4633,721,62 BDT0,36%Công nghiệp Chế biến
METROSPINMETRO SPINNING LTD
1,104 B BDT17,80 BDT−0,56%285,375 K0,60−4,47 BDT−687,26%0,00%Công nghiệp Chế biến
RAHIMTEXTRAHIM TEXTILE MILLS LTD
1,137 B BDT117,30 BDT−2,41%5,387 K0,72−3,45 BDT+62,54%0,00%Công nghiệp Chế biến
PHOENIXFINPHOENIX FINANCE AND INVESTMENTS LTD
1,145 B BDT6,70 BDT−2,90%174,917 K0,530,00%Tài chính
AGRANINSAGRANI INSURANCE CO LTD
1,179 B BDT33,70 BDT−2,88%31,73 K0,343,46%Tài chính
MIRACLEINDMIRACLE INDUSTRIES LTD
1,187 B BDT32,70 BDT−2,97%576,102 K1,150,00%Công nghiệp Chế biến
DGICDESH GENERAL INSURANCE COMPANY LTD
1,192 B BDT29,10 BDT−2,35%46,228 K0,191,68%Tài chính
FAMILYTEXFAMILYTEX (BD) LTD
1,204 B BDT3,30 BDT−2,94%215,141 K0,330,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GQBALLPENGQ BALL PEN INDUSTRIES LTD
1,204 B BDT142,30 BDT+5,49%233,187 K1,620,19%Sản xuất Chế tạo
PRIMELIFEPRIME ISLAMI LIFE INSURANCE LTD
1,209 B BDT38,50 BDT−2,78%12,063 K0,57Tài chính
GLOBALINSGLOBAL INSURANCE COMPANY LTD
1,257 B BDT30,10 BDT−2,90%68,217 K0,383,95%Tài chính
SSICLSIKDER INSURANCE COMPANY LIMITED
1,264 B BDT30,90 BDT−2,22%492,748 K0,690,00%Tài chính
ISLAMICFINISLAMIC FINANCE & INVESTMENT LTD
1,277 B BDT8,90 BDT−2,20%54,587 K0,295,49%Tài chính
BDLAMPSBANGLADESH LAMPS LTD
1,282 B BDT125,40 BDT−1,95%23,543 K0,30−13,41 BDT−279,54%0,78%Sản xuất Chế tạo
PHENIXINSPHOENIX INSURANCE CO LTD
1,283 B BDT30,90 BDT−2,83%9,495 K0,123,77%Tài chính
SINOBANGLASINOBANGLA INDUSTRIES LTD
1,294 B BDT42,70 BDT0,00%118,004 K0,3633,901,26 BDT−10,85%1,82%Công nghiệp Chế biến
MIDASFINMIDAS FINANCING PLC
1,309 B BDT8,90 BDT−2,20%14,603 K0,081,65%Tài chính
HFLHAMID FABRICS PLC
1,311 B BDT14,00 BDT−2,78%86,769 K0,79−1,00 BDT−265,35%3,47%Công nghiệp Chế biến
DOMINAGEDOMINAGE STEEL BUILDING SYSTEMS LTD
1,344 B BDT12,90 BDT−1,53%563,394 K1,01−0,26 BDT−167,59%0,38%Dịch vụ Công nghiệp
APEXTANRYAPEX TANNERY LTD
1,344 B BDT87,80 BDT−0,45%11,875 K0,74−5,24 BDT−7,82%0,57%Công nghiệp Chế biến
NFMLNATIONAL FEED MILL LTD
1,344 B BDT14,00 BDT−2,78%263,806 K0,60−0,45 BDT−333,97%0,00%Công nghiệp Chế biến
SAIHAMTEXSAIHAM TEXTILE MILLS LTD
1,367 B BDT14,70 BDT−2,65%123,983 K0,3220,250,73 BDT0,00%Công nghiệp Chế biến
NITOLINSNITOL INSURANCE CO LTD
1,395 B BDT34,30 BDT−1,15%30,458 K0,5824,341,41 BDT−28,30%3,03%Tài chính
ARAMITARAMIT LTD
1,397 B BDT230,60 BDT−0,95%5,963 K0,31297,320,78 BDT−86,91%1,07%Khoáng sản phi năng lượng
MERCINSMERCANTILE INSURANCE COMPANY PLC
1,414 B BDT32,20 BDT−1,83%5,93 K0,433,05%Tài chính
HRTEXH.R.TEXTILE MILLS LTD
1,414 B BDT47,20 BDT−2,48%192,486 K0,52−3,39 BDT−212,28%1,03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
UNIONCAPUNION CAPITAL LTD
1,415 B BDT8,00 BDT−2,44%226,121 K0,470,00%Tài chính
CONTININSCONTINENTAL INSURANCE LTD
1,433 B BDT31,90 BDT−2,74%191,603 K0,511,45%Tài chính
SONARBAINSSONAR BANGLA INSURANCE LTD
1,455 B BDT33,70 BDT−2,60%21,706 K0,402,75%Tài chính
JANATAINSJANATA INSURANCE CO LTD
1,459 B BDT30,80 BDT−1,60%51,709 K0,2924,801,24 BDT+8,40%3,51%Tài chính
APEXFOODSAPEX FOODS LTD
1,463 B BDT259,20 BDT+1,01%18,137 K0,6041,346,27 BDT+88,07%0,78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AAMRATECHAAMRA TECHNOLOGIES LTD
1,469 B BDT22,40 BDT−1,32%30,974 K0,3253,640,42 BDT−66,29%4,41%Dịch vụ Công nghệ
PROVATIINSPROVATI INSURANCE CO LTD
1,479 B BDT35,60 BDT−3,00%65,967 K0,373,27%Tài chính
BAYLEASINGBAY LEASING & INVESTMENT LTD
1,494 B BDT9,90 BDT−1,98%114,328 K0,27−5,65 BDT+5,98%0,00%Tài chính
RANFOUNDRYRANGPUR FOUNDRY LTD
1,498 B BDT148,90 BDT−0,60%7,109 K0,9839,473,77 BDT+0,50%1,54%Công nghệ Điện tử
RENWICKJARENWICK JAJNESWAR & CO (BD) LTD
1,502 B BDT740,60 BDT−1,37%4251,080,00%Công nghiệp Chế biến
VFSTDLVFS THREAD DYEING LTD
1,531 B BDT14,10 BDT−2,76%591,208 K0,6827,570,51 BDT−45,58%1,38%Công nghiệp Chế biến
KAY&QUEKAY & QUE (BANGLADESH) LTD
1,554 B BDT225,10 BDT−0,71%10,634 K0,300,13%Sản xuất Chế tạo
KPPLKHULNA PRINTING & PACKAGING LTD
1,563 B BDT20,80 BDT−2,80%321,584 K0,660,00%Công nghiệp Chế biến
RSRMSTEELRATANPUR STEEL RE-ROLLING MILLS LTD
1,568 B BDT15,10 BDT−2,58%21,793 K0,220,00%Sản xuất Chế tạo
BDCOMBDCOM ONLINE LTD
1,576 B BDT26,90 BDT−2,54%198,489 K0,6134,580,78 BDT−45,93%3,62%Dịch vụ Công nghệ
SAMORITASAMORITA HOSPITAL LTD
1,585 B BDT71,70 BDT−1,38%135,429 K0,82128,610,56 BDT+1.178,67%0,00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MONNOAGMLMONNO AGRO & GENERAL MACHINERY LTD
1,615 B BDT446,00 BDT−0,42%16,666 K0,600,05%Sản xuất Chế tạo
KARNAPHULIKARNAPHULI INSURANCE CO LTD
1,633 B BDT35,40 BDT−2,75%780,923 K0,662,75%Tài chính
AFCAGROAFC AGRO BIOTECH LTD
1,648 B BDT14,00 BDT−2,10%151,044 K0,630,00%Công nghệ Sức khỏe
ASIAINSASIA INSURANCE LTD
1,652 B BDT34,60 BDT−1,42%30,291 K0,3015,862,18 BDT+24,80%3,13%Tài chính
TAKAFULINSTAKAFUL ISLAMI INSURANCE LTD
1,652 B BDT38,80 BDT0,00%15,413 K0,612,58%Tài chính
ISLAMIINSISLAMI INSURANCE BANGLADESH LTD
1,688 B BDT40,20 BDT−1,95%15,761 K0,4513,363,01 BDT+1,27%3,66%Tài chính
FEDERALINSFEDERAL INSURANCE CO LTD
1,698 B BDT24,00 BDT+0,42%76,677 K0,454,18%Tài chính
DHAKAINSDHAKA INSURANCE LTD
1,701 B BDT41,70 BDT−1,65%33,308 K0,494,01%Tài chính
GSPFINANCEGSP FINANCE COMPANY (BANGLADESH) LTD
1,722 B BDT9,90 BDT−2,94%398,785 K0,620,00%Tài chính
CNATEXC & A TEXTILES LTD
1,723 B BDT7,00 BDT−2,78%2,072 M0,77Công nghiệp Chế biến
YPLYEAKIN POLYMER LTD
1,725 B BDT23,20 BDT−0,85%245,876 K0,500,00%Khách hàng Lâu năm
IBPINDO-BANGLA PHARMACEUTICALS LTD
1,743 B BDT14,80 BDT−1,33%319,98 K0,57−0,16 BDT+48,77%0,00%Công nghệ Sức khỏe
STANDARINSSTANDARD INSURANCE LTD
1,749 B BDT39,20 BDT−2,97%117,953 K0,722,48%Tài chính
APOLOISPATAPPOLLO ISPAT COMPLEX LTD
1,766 B BDT4,30 BDT−2,27%47,306 K0,110,00%Khoáng sản phi năng lượng
MHSMLMOZAFFAR HOSSAIN SPINNING MILLS LTD
1,767 B BDT17,10 BDT−2,29%59,98 K0,46−0,14 BDT−107,80%1,14%Công nghiệp Chế biến
UNITEDINSUNITED INSURANCE CO LTD
1,776 B BDT39,80 BDT−0,25%45,882 K0,6122,381,78 BDT+1,65%2,51%Tài chính
TOSRIFATOSRIFA INDUSTRIES LTD
1,789 B BDT26,50 BDT+2,71%1,025 M1,2129,120,91 BDT−48,57%1,36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CLICLCHARTERED LIFE INSURANCE COMPANY LTD
1,804 B BDT48,40 BDT+0,62%37,472 K1,110,42%Tài chính
SIMTEXSIMTEX INDUSTRIES LTD
1,815 B BDT23,00 BDT+0,88%892,004 K0,7128,890,80 BDT−19,87%4,39%Công nghiệp Chế biến
PRIMEFINPRIME FINANCE & INVESTMENT LTD
1,829 B BDT6,50 BDT−2,99%54,686 K0,450,00%Tài chính
KTLKATTALI TEXTILE LTD
1,838 B BDT15,50 BDT−1,90%1,36 M0,840,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PEOPLESINSPEOPLES INSURANCE CO LTD
1,853 B BDT38,90 BDT−2,99%258,732 K0,362,49%Tài chính
ACFLAMAN COTTON FIBROUS LTD
1,855 B BDT19,90 BDT+8,15%732,051 K2,22−1,18 BDT−344,74%5,43%Công nghiệp Chế biến
AMCLPRANAGRICULTURAL MARKETING COMPANY LTD (PRAN)
1,862 B BDT233,70 BDT+0,39%2,247 K0,2346,755,00 BDT+1,21%1,37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ASIAPACINSASIA PACIFIC GENERAL INSURANCE CO LTD
1,876 B BDT43,00 BDT−2,93%27,419 K0,352,71%Tài chính
NORTHRNINSNORTHERN ISLAMI INSURANCE LTD
1,894 B BDT43,40 BDT−2,25%46,197 K1,462,25%Tài chính
NAVANACNGNAVANA CNG LTD
1,896 B BDT24,90 BDT−0,80%107,662 K0,32249,000,10 BDT−21,01%3,98%Công ty dịch vụ công cộng
SUNLIFEINSSUNLIFE INSURANCE COMPANY LTD
1,963 B BDT56,50 BDT+2,91%1,212 M2,820,00%Tài chính
RUPALIINSRUPALI INSURANCE CO LTD
1,97 B BDT25,80 BDT+0,39%224,932 K0,493,89%Tài chính
COPPERTECHCOPPERTECH INDUSTRIES LTD
1,972 B BDT29,20 BDT−2,99%324,423 K0,840,66%Khoáng sản phi năng lượng
BNICLBANGLADESH NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD
2,031 B BDT44,60 BDT−2,83%114,449 K1,214,36%Tài chính
EASTLANDEASTLAND INSURANCE CO LTD
2,047 B BDT24,40 BDT0,00%65,741 K0,3223,141,05 BDT−36,09%4,10%Tài chính
BENGALWTLBENGAL WINDSOR THERMOPLASTICS PLC
2,067 B BDT22,20 BDT−1,77%87,326 K0,402,21%Sản xuất Chế tạo
EASTRNLUBEASTERN LUBRICANTS BLENDERS LTD
2,069 B BDT1.429,20 BDT−0,29%2,298 K1,700,38%Công nghiệp Chế biến
PHARMAIDPHARMA AIDS LTD
2,089 B BDT682,80 BDT+2,00%20,584 K0,8090,067,58 BDT+348,08%0,15%Công nghiệp Chế biến