Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Hy Lạp

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Hàng Nông sản/Chế biến65.587M EUR0.48%−0.26%10.847KCông nghiệp Chế biến2
Hàng không1.053B EUR+0.86%74.452KVận chuyển1
Sản xuất Năng lượng Thay thế4.911B EUR3.43%−0.28%91.844KCông ty dịch vụ công cộng1
Nhôm90.758M EUR0.00%43.861KKhoáng sản phi năng lượng1
Trang phục / Giày dép31.029M EUR4.26%+1.27%8.306KHàng tiêu dùng không lâu bền3
Bán lẻ Trang phục/ Giày dép59.323M EUR+0.68%25.179KBán Lẻ1
Đồ uống: Có cồn32.612M EUR0.00%170Hàng tiêu dùng không lâu bền1
Đồ uống: Không cồn9.685B EUR2.96%+1.30%17.924KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Sản phẩm Xây dựng30.096M EUR0.00%+0.01%23.802KSản xuất Chế tạo2
Hóa chất: Đa dạng hóa437.763M EUR2.81%0.00%50Công nghiệp Chế biến1
In ấn thương mại /Theo mẫu5.38M EUR+8.53%7.374KDịch vụ Thương mại1
Vật liệu Xây dựng1.779B EUR1.82%−0.59%10.405KKhoáng sản phi năng lượng3
Bao bì/Đóng gói149.147M EUR1.18%−0.72%464Công nghiệp Chế biến3
Cửa hàng Bách hóa211.159M EUR2.68%−0.24%107.339KBán Lẻ1
Công ty Điện lực6.512B EUR0.89%−0.56%682.62KCông ty dịch vụ công cộng3
Sản phẩm Điện1.329B EUR0.50%+0.59%106.377KSản xuất Chế tạo2
Phân phối Điện tử379.827M EUR0.00%−0.01%10.984KDịch vụ Phân phối3
Cửa hàng điện tử / Gia dụng33.225M EUR5.15%+1.90%2.607KBán Lẻ2
Kỹ sư & Xây dựng2.758B EUR0.40%+0.58%132.268KDịch vụ Công nghiệp9
Tài chính/Cho thuê865.827M EUR3.70%+0.60%13.537KTài chính4
Phân phối Thực phẩm33.766M EUR+0.36%55.409KDịch vụ Phân phối1
Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa326.109M EUR2.03%+0.12%2.076KHàng tiêu dùng không lâu bền2
Nội thất Gia đình49.276M EUR1.96%−4.93%16.525KKhách hàng Lâu năm4
Quản lý Bệnh viện160.462M EUR0.00%+1.08%8.485KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền619.556M EUR1.38%0.00%10Dịch vụ Khách hàng1
Chăm sóc cá nhân/Gia đình551.252M EUR1.98%+2.60%79.506KHàng tiêu dùng không lâu bền2
Máy móc Công nghiệp24.942M EUR+5.71%281.627KSản xuất Chế tạo1
Dịch vụ Công nghệ thông tin873.738M EUR2.73%−0.76%21.735KDịch vụ Công nghệ7
Phần mềm / Dịch vụ Internet515.984M EUR0.78%−0.11%270Dịch vụ Công nghệ1
Ngân hàng / Môi giới đầu tư322.258M EUR2.93%+0.19%43.404KTài chính1
Quản lý Đầu tư43.58M EUR0.00%−2.18%208.447KTài chính3
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ19.344M EUR3.57%−0.78%200Hỗn hợp3
Các Ngân hàng lớn15.289B EUR0.09%−0.53%1.688MTài chính4
Vận tải biển1.217B EUR2.14%−6.00%10.061KVận chuyển3
Chuyên khoa Y tế15.38M EUR4.40%+1.44%1.653KCông nghệ Sức khỏe1
Chế tạo Kim loại882.721M EUR2.97%+0.22%101.199KSản xuất Chế tạo6
Dịch vụ thương mại hỗn hợp21.748M EUR0.00%6.321KDịch vụ Thương mại2
Xe cơ giới57.375M EUR2.97%0.00%4.65KKhách hàng Lâu năm1
Phim / Giải trí5.365B EUR11.68%+1.99%192.901KDịch vụ Khách hàng1
Bảo hiểm nhiều Rủi ro84.855M EUR2.63%−1.53%3.01KTài chính1
Lọc/Tiếp thị Dầu khí5.025B EUR8.38%−1.17%17.618MNăng lượng Mỏ2
Kim loại / Khoáng sản khác1.385B EUR1.57%+0.55%81.584KKhoáng sản phi năng lượng2
Giao thông vận tải khác255.222M EUR5.73%−0.45%1.079KVận chuyển3
Phần mềm đã đóng gói898.118M EUR0.42%+1.69%1.132MDịch vụ Công nghệ5
Dược phẩm: Chính142.588M EUR−2.37%842.24KCông nghệ Sức khỏe1
Xuất bản: Báo chí5.049M EUR0.00%141Dịch vụ Khách hàng1
Bột giấy15.85M EUR−8.97%3.009KCông nghiệp Chế biến1
Phát triển Bất động sản2.179B EUR0.25%−0.42%48.059KTài chính8
Quỹ Đầu tư Bất động sản2.175B EUR3.52%+1.77%2.328KTài chính5
Sản phẩm Giải trí31.24M EUR4.89%−0.84%945Khách hàng Lâu năm1
Ngân hàng khu vực4.994B EUR+0.21%656.739KTài chính3
Cửa hàng Đặc sản3.544B EUR4.28%+1.94%142.604KBán Lẻ5
Chuyên ngành viễn thông609.877M EUR+0.53%336.589KTruyền thông1
Thép52.595M EUR−2.02%22.725KKhoáng sản phi năng lượng3
Dệt May238.353M EUR4.77%+1.60%14.556KCông nghiệp Chế biến7
Thuốc lá855.6M EUR3.81%+2.58%101Hàng tiêu dùng không lâu bền1
Công ty quản lý nước780.768M EUR0.27%−0.18%51.085KCông ty dịch vụ công cộng2
Nhà phân phối bán buôn217.102M EUR2.79%−1.27%13.467KDịch vụ Phân phối5
Viễn thông không dây5.589B EUR4.44%+0.23%250.862KTruyền thông1