Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Iceland

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
167.125B2.411.15%6.733MCông nghiệp Chế biến1
64.759B2.62%48.087MVận chuyển2
%Hàng tiêu dùng không lâu bền1
%Bán Lẻ1
25.788B2.11%502.578KDịch vụ Phân phối1
75.889B2.991.49%1.525MBán Lẻ1
1.484B5.30-3.45%40.000KHàng tiêu dùng không lâu bền1
162.510B2.101.26%2.043MHàng tiêu dùng không lâu bền1
53.852B1.640.91%42.500KSản xuất Chế tạo1
458.425B1.184.61%653.202KSản xuất Chế tạo1
24.795B0.88%1.061MDịch vụ Công nghệ1
29.925B11.702.92%3.861MTài chính1
90.796B2.66%10.711MTài chính1
37.299B9.874.40%7.192MTài chính1
235.343B9.551.91%4.939MTài chính1
102.337B0.490.97%16.998MTruyền thông2
80.280B3.081.29%430.312KVận chuyển1
27.961B1.633.27%1.850MNăng lượng Mỏ1
1.658B0.00%162.583KDịch vụ Công nghệ2
314.868B-0.44%14.537KCông nghệ Sức khỏe1
119.268B2.712.06%9.376MTài chính3
67.156B1.972.84%1.752MTài chính1
238.400B4.992.35%6.301MTài chính1
64.034B2.403.85%1.696MBán Lẻ1
Tải thêm