Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Iceland

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khu vực
Cổ phiếu
Hàng Nông sản/Chế biến210.981B ISK2.55%−0.18%396.792KCông nghiệp Chế biến2
Hàng không66.65B ISK0.83%133.179MVận chuyển2
Đồ uống: Có cồn33.399B ISK3.36%4.654MHàng tiêu dùng không lâu bền1
Công nghệ Sinh học333.235B ISK3.63%261.08KCông nghệ Sức khỏe1
Cửa hàng điện tử / Gia dụng15.193B ISK0.50%5.255MBán Lẻ1
Bán lẻ Thực phẩm73.578B ISK3.37%0.75%2.347MBán Lẻ1
Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa213.402B ISK1.61%0.70%259.804KHàng tiêu dùng không lâu bền2
Tập đoàn Công nghiệp86.325B ISK1.18%0.91%822.53KSản xuất Chế tạo1
Máy móc Công nghiệp297.811B ISK0.57%1.27%2.904MSản xuất Chế tạo1
Ngân hàng / Môi giới đầu tư70.042B ISK2.73%1.71%26.705MTài chính1
Các Ngân hàng lớn198.513B ISK6.20%0.73%2.762MTài chính1
Viễn thông36.203B ISK1.68%1.90%10.702MTruyền thông2
Vận tải biển81.224B ISK6.52%1.24%4.698KVận chuyển1
Bảo hiểm nhiều Rủi ro62.305B ISK4.44%1.82%6.037MTài chính2
Phần mềm đã đóng gói920.995M ISK0.00%5KDịch vụ Công nghệ1
Kim loại quý25.973B ISK0.00%81.16KKhoáng sản phi năng lượng1
Phát triển Bất động sản99.491B ISK2.03%1.40%3.732MTài chính3
Quỹ Đầu tư Bất động sản57.973B ISK2.43%1.29%1.31MTài chính1
Ngân hàng khu vực218B ISK5.64%2.29%3.416MTài chính1
Cửa hàng Đặc sản55.414B ISK1.67%0.56%227.411KBán Lẻ1
Nhà phân phối bán buôn22.829B ISK2.40%0.78%262.359KDịch vụ Phân phối1