Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Kuwait

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Các Ngân hàng lớn13.867 B KWD3.42%+0.80%7.541 MTài chính9
Ngân hàng khu vực12.063 B KWD2.58%+2.39%26.589 MTài chính1
Viễn thông không dây3.157 B KWD8.13%+0.75%5.168 MTruyền thông3
Phát triển Bất động sản1.627 B KWD1.98%+1.17%7.16 MTài chính30
Quỹ Đầu tư Bất động sản1.102 B KWD1.78%−0.24%3.213 MTài chính2
Quản lý Đầu tư993.328 M KWD1.71%+0.80%1.561 MTài chính8
Ngân hàng / Môi giới đầu tư955.639 M KWD5.11%+0.39%2.128 MTài chính6
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh770.376 M KWD3.31%+7.95%69.257 MVận chuyển1
Bảo hiểm nhiều Rủi ro710.348 M KWD2.86%+0.56%12.517 KTài chính5
Tập đoàn Tài chính504.866 M KWD4.51%−0.84%304.324 KTài chính9
Dịch vụ thương mại hỗn hợp498.5 M KWD8.97%−0.16%86.758 KDịch vụ Thương mại6
Tài chính/Cho thuê483.835 M KWD2.89%+1.01%264.875 KTài chính5
Nhà phân phối bán buôn451.497 M KWD6.25%−0.13%251.184 KDịch vụ Phân phối3
Hóa chất: Đặc biệt413.526 M KWD8.99%+0.59%794.25 KCông nghiệp Chế biến3
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ329.101 M KWD3.94%+0.64%1.712 MHỗn hợp2
Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn278.619 M KWD2.98%+3.91%11.456 KTài chính2
Sản phẩm Điện268.268 M KWD5.06%−2.65%366.147 KSản xuất Chế tạo1
Thực phẩm: Đa dạng hóa262.689 M KWD3.15%+1.22%699.733 KHàng tiêu dùng không lâu bền2
Hàng không253 M KWD2.43%+2.70%343.619 KVận chuyển1
Vật liệu Xây dựng222.886 M KWD3.15%+0.93%429.779 KKhoáng sản phi năng lượng3
Công ty Điện lực167.2 M KWD3.29%+1.32%2.313 MCông ty dịch vụ công cộng1
Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu154.447 M KWD+5.03%389.992 KDịch vụ Công nghiệp1
Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp144.914 M KWD3.73%+1.12%552.672 KSản xuất Chế tạo1
Phim / Giải trí130.607 M KWD6.34%−0.34%191.076 KDịch vụ Khách hàng2
Kỹ sư & Xây dựng108.673 M KWD3.21%+0.49%253.998 KDịch vụ Công nghiệp2
Sản xuất dầu khí77.6 M KWD7.50%0.00%1.628 KNăng lượng Mỏ1
Quản lý Bệnh viện76.134 M KWD1.48%+3.72%8.712 KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
Giao thông vận tải khác68.785 M KWD4.80%+0.40%24.166 KVận chuyển2
Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền61.882 M KWD0.65%+0.26%329.552 KDịch vụ Khách hàng3
Phân phối Gas56.238 M KWD3.60%+0.72%99.396 KCông ty dịch vụ công cộng1
Lọc/Tiếp thị Dầu khí55.021 M KWD3.68%+2.21%131.967 KNăng lượng Mỏ1
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo40.259 M KWD0.00%+0.71%24.206 KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Hợp đồng khoan36.792 M KWD−0.16%126.935 KDịch vụ Công nghiệp3
Thép34.97 M KWD23.05%+0.19%18.01 KKhoáng sản phi năng lượng1
Bột giấy31.8 M KWD+0.94%996.586 KCông nghiệp Chế biến1
Bán lẻ Thực phẩm28.5 M KWD+0.98%97.414 KBán Lẻ1
Hóa chất: Đa dạng hóa22.64 M KWD5.83%+1.94%2.475 MCông nghiệp Chế biến1
Hàng Nông sản/Chế biến21.34 M KWD+4.90%100Công nghiệp Chế biến1
Bao bì/Đóng gói17.267 M KWD7.47%−1.72%488.932 KCông nghiệp Chế biến1
Nhà hàng13.148 M KWD−4.83%2.18 KDịch vụ Khách hàng2
Cửa hàng Đặc sản7.668 M KWD+5.64%20.453 KBán Lẻ1
Xuất bản / Dịch vụ Tài chính6.336 M KWD−2.86%241.557 KDịch vụ Thương mại1