Cổ phiếu RomaniaCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Rumani này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
ATRDATELIERELE CFR GRIVITA BUCURESTI
30.6 RON2.68%0.8 RON
Mua
15459 RONDịch vụ Khách hàng
CLUBHOTEL CLUB ESTIVAL 2002 NEPTUN
3.18 RON29.27%0.72 RON
Sức mua mạnh
1032 RONDịch vụ Khách hàng
PREHPREFAB BUCURESTI
3.10 RON4.73%0.14 RON
Sức mua mạnh
90279 RON143.659M RON19.380.16 RON321Khoáng sản phi năng lượng
SATUSATURN S.A.
9.95 RON0.00%0.00 RON
Sức mua mạnh
40398 RONKhoáng sản phi năng lượng
SFGSPHERA FRANCHISE GROUP
18.10 RON2.84%0.50 RON
Sức mua mạnh
22.535K407.884K RON682.868M RON1.44 RON4.935KDịch vụ Khách hàng