Cổ phiếu có thu nhập ròng cao nhất — Thị trường chứng khoán Romania

Thu nhập ròng là lợi nhuận của công ty không bao gồm tất cả các chi phí - nó cho biết khả năng sinh lời thực sự của công ty và mức độ quản lý của công ty. Đó là một công cụ có thể giúp các nhà đầu tư hiểu liệu một công ty có thể đáng để đầu tư hay không (mặc dù đây chỉ là một trong nhiều số liệu). Trong danh sách dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các công ty có thu nhập ròng cao nhất. Bạn có thể bắt đầu thiết kế chiến lược đầu tư của mình ngay lập tức.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
EPS (FY)
EPS (TTM)
EPS Pha loãng (TTM)
Chỉ tiêu EBITDA
Lợi nhuận gộp (MRQ)
Tổng lợi nhuận (FY)
Doanh thu
EPS Pha Loãng (FY)
Doanh thu hàng năm
Thu nhập
SNPOMV PETROM S.A.
0.05RON0.07RON0.07RON8.569BRON2.68BRON6.077BRON26.011BRON0.05RON26.011BRON2.864BRON
TLVBANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA
0.31RON0.26RON0.26RON6.057BRON0.31RON6.057BRON1.983BRON
SNGS.N.G.N ROMGAZ MEDIAS
4.92RON4.92RON2.784BRON421.345MRON1.55BRON5.853BRON5.853BRON1.897BRON
BRDBRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI
1.88RON1.94RON1.94RON3.537BRON1.88RON3.537BRON1.31BRON
SNNS.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
3.43RON3.43RON3.43RON1.878BRON1.485BRON3.117BRON3.43RON3.117BRON1.036BRON
ONEONE UNITED PROPERTIES
0.20RON64.354MRON250.101MRON692.895MRON692.895MRON506.398MRON
CRCCHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI
1.52RON1.90RON689.528MRON107.527MRON779.383MRON2.244BRON2.244BRON464.099MRON
TGNSNTGN TRANSGAZ MEDIAS
14.18RON14.18RON14.18RON307.248MRON97.752MRON258.773MRON1.236BRON14.18RON1.236BRON168.28MRON
TELC.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI
1.95RON237.937MRON2.325BRON1.95RON2.325BRON142.668MRON
MMED LIFE SA
0.77RON0.77RON0.77RON281.882MRON52.937MRON250.903MRON1.427BRON0.77RON1.427BRON102.614MRON
IMPIMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR BUCURESTI
0.04RON0.04RON8.751MRON11.027MRON49.23MRON138.128MRON138.128MRON70.3MRON
BIOBIOFARM BUCURESTI
0.06RON0.06RON83.932MRON32.525MRON134.611MRON239.045MRON0.06RON239.045MRON60.356MRON
ARSAEROSTAR BACAU
0.39RON0.40RON0.40RON102.555MRON16.779MRON78.554MRON376.434MRON0.39RON376.434MRON59.94MRON
CEONCEMACON ZALAU
0.11RON0.11RON0.11RON70.641MRON26.239MRON106.101MRON176.009MRON0.11RON176.009MRON54.851MRON
COTECONPET SA PLOIESTI
6.00RON6.00RON6.00RON104.419MRON11.456MRON65.297MRON412.787MRON6.00RON412.787MRON51.929MRON
WINEPURCARI WINERIES PCL
1.19RON1.19RON1.19RON69.52MRON30.287MRON113.261MRON248.134MRON1.19RON248.134MRON47.16MRON
TRPTERAPLAST BISTRITA
0.02RON0.02RON0.02RON71.608MRON27.087MRON106.833MRON615.111MRON0.02RON615.111MRON42.65MRON
ATBANTIBIOTICE IASI
0.04RON0.04RON58.053MRON−42.561MRON−3.344MRON366.209MRON366.209MRON29.939MRON
ALRALRO SLATINA
0.04RON0.04RON0.04RON330.777MRON146.043MRON492.654MRON3.5BRON0.04RON3.5BRON26.426MRON
IARVIAR BRASOV
1.20RON1.20RON1.20RON33.93MRON5.104MRON26.23MRON329.502MRON329.502MRON22.68MRON
BRKSSIF BRK FINANCIAL GROUP SA
0.06RON0.06RON0.05RON17.522MRON18.903MRON42.641MRON0.05RON42.641MRON18.8MRON
SFGSPHERA FRANCHISE GROUP
0.47RON0.47RON0.47RON132.016MRON8.512MRON74.762MRON1BRON1BRON18.425MRON
CMPCOMPA SIBIU
0.07RON0.07RON0.07RON44.293MRON−6.925MRON39.355MRON707.782MRON0.07RON707.782MRON15.035MRON
BNETBITTNET SYSTEMS SA
0.03RON0.03RON4.559MRON6.528MRON22.006MRON112.576MRON0.03RON112.576MRON13.722MRON
TBMTURBOMECANICA BUCURESTI
0.03RON0.03RON0.03RON26.236MRON−5.25MRON22.48MRON131.331MRON0.03RON131.331MRON11.749MRON
ARTEARTEGO TG. JIU
1.18RON1.28RON1.28RON15.576MRON6.014MRON8.976MRON131.915MRON1.18RON131.915MRON10.532MRON
TUFETURISM FELIX BAILE FELIX
0.02RON0.02RON0.02RON15.12MRON−8.36MRON13.369MRON82.242MRON0.02RON82.242MRON10.355MRON
HUNTIHUNT TECHNOLOGY
0.10RON0.17RON9.99MRON6.306MRON16.992MRON56.44MRON56.44MRON7.448MRON
RMAHFARMACEUTICA REMEDIA DEVA
0.08RON0.07RON0.07RON9.998MRON2.244MRON13.013MRON477.103MRON0.08RON477.103MRON7.233MRON
TBKTRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE
1.38RON1.38RON9.331MRON4.248MRON14.422MRON98.907MRON98.907MRON6.884MRON
VNCVRANCART ADJUD
0.01RON0.01RON0.01RON47.551MRON−6.229MRON13.511MRON453.889MRON0.01RON453.889MRON6.346MRON
PREHPREFAB BUCURESTI
0.13RON27.665MRON92.216MRON0.13RON92.216MRON6.341MRON
ALUALUMIL ROM INDUSTRY BUCURESTI
0.20RON30.849MRON90.813MRON90.813MRON6.33MRON
NRFNOROFERT SA BUCURESTI
0.39RON16.34MRON24.378MRON24.378MRON6.265MRON
BVBBURSA DE VALORI BUCURESTI
0.77RON1.15RON1.15RON12.402MRON13.341MRON34.139MRON46.108MRON0.77RON46.108MRON6.181MRON
OILOIL TERMINAL CONSTANTA
0.01RON0.01RON0.01RON28.472MRON1.794MRON59.728MRON210.835MRON0.01RON210.835MRON5.753MRON
IAMUIAMU BLAJ
0.54RON5.416MRON85.513MRON0.54RON85.513MRON5.083MRON
AAGAAGES SA
0.50RON0.50RON0.50RON6.488MRON818.78KRON5.304MRON38.828MRON0.50RON38.828MRON4.957MRON
CAORSIF HOTELURI
0.14RON0.14RON5.112MRON1.793MRON1.453MRON16.4MRON16.4MRON4.62MRON
PREBPREBET AIUD
0.09RON0.09RON9.099MRON2.801MRON9.441MRON36.829MRON36.829MRON4.129MRON
EFOTURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA
0.01RON−3.528MRON−2.405MRON23.101MRON0.01RON23.101MRON4.115MRON
ROCEROMCARBON SA BUZAU
0.01RON−3.22MRON−1.735MRON338.978MRON338.978MRON1.785MRON
PTRROMPETROL WELL SERVICES PLOIESTI
0.01RON0.01RON0.01RON3.048MRON1.452MRON5.015MRON44.597MRON0.01RON44.597MRON1.63MRON
STZSINTEZA ORADEA
0.02RON0.02RON0.02RON3.859MRON5.625MRON12.806MRON42.671MRON0.02RON42.671MRON1.258MRON
CMVXCOMVEX CONSTANTA
0.10RON7.463MRON89.55MRON0.10RON89.55MRON1.173MRON
LIHLIFE IS HARD SA
0.15RON1.106MRON7.196MRON0.15RON7.196MRON1.087MRON
UARGARGUS CONSTANTA
0.02RON13.403MRON221.193MRON0.02RON221.193MRON605.136KRON
COMICONDMAG BRASOV
−0.01RON−0.01RON−0.01RON−974.98KRON−300.014KRON−1.284MRON2.134MRON−0.01RON2.134MRON−3.338MRON
ALTALTUR SLATINA
−0.01RON−0.01RON−0.01RON−11.648MRON−17.059MRON−7.668MRON93.369MRON−0.01RON93.369MRON−7.411MRON
ELGSELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES
−0.27RON14.861MRON248.011MRON−0.27RON248.011MRON−18.864MRON
RORXROMAERO BUCURESTI
−8.03RON−43.702MRON79.148MRON−8.03RON79.148MRON−55.772MRON
MCABROMCAB TG. MURES
−0.13RON−0.03RON−0.03RON12.794MRON−97.621MRON−48.408MRON844.609MRON−0.13RON844.609MRON−71.091MRON
FPFONDUL PROPRIETATEA
−0.02RON1.019BRON1.093BRON−0.02RON1.093BRON−102.979MRON
ELELECTRICA SA BUCURESTI
−1.63RON−1.63RON−1.63RON−204.84MRON−678.626MRON−388.268MRON7.179BRON−1.63RON7.179BRON−552.882MRON
RRCROMPETROL RAFINARE CONSTANTA
−0.03RON128.575MRON862.29MRON13.943BRON−0.03RON13.943BRON−777.821MRON