Cổ phiếu Romania có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Chứng khoán Romania ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AASTARCTIC STREAM
25,4 RON−0,39%2,731 K1,93
BBIOWVIFRANA SA
0,129 RON−7,86%160,944 K4,18
CCBCCARBOCHIM CLUJ NAPOCA
98 RON−5,77%1640,68512,238 M RON104,000,94 RON−95,99%21,67%Sản xuất Chế tạo
CCHRDCHROMOSOME DYNAMICS BUCURESTI
11,6 RON−4,92%450,30
EELGSELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES
0,170 RON0,00%7,7 K1,2120,385 M RON−0,14 RON−66,59%0,00%Khách hàng Lâu năm
FFRBFIREBYTE GAMES
0,1300 RON−7,14%83,495 K2,45
HHAIHOLDE AGRI INVEST
0,770 RON−3,02%146,139 K4,80
MMAMMAMBRICOLAJ SA
1,85 RON−3,65%4,526 K0,79Dịch vụ Phân phối
MMOBTMOBILA RADAUTI
0,665 RON−29,63%2,4 K1,72Khách hàng Lâu năm
OONEONE UNITED PROPERTIES
0,845 RON−2,31%1,666 M1,483,312 B RON7,730,11 RON−25,44%2,31%Tài chính
Mua