Các công ty Rumani có nhiều nhân viên nhất

Sau đây là Các công ty Rumani có lực lượng lao động lớn nhất. Được sắp xếp theo số lượng nhân viên, các công ty này có thể đang phát triển hoặc giữ vị trí ổn định trên thị trường, vì vậy hãy phân tích các công ty này để tìm ra khoản đầu tư đáng tin cậy.
NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DDIGIDIGI COMMUNICATIONS N.V.
22.149 K66.0 RON0.00%28.429 K1.516.27 B RON1.52%Dịch vụ Khách hàng
Mua
TTLVBANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA
11.841 K32.15 RON+0.63%497.827 K1.1325.031 B RON8.543.77 RON3.54%Tài chính
Sức mua mạnh
ELELECTRICA SA BUCURESTI
7.96 K15.36 RON+3.09%216.894 K2.365.059 B RON5.402.85 RON+48.67%0.79%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SNPOMV PETROM S.A.
7.714 K0.7730 RON+1.38%16.904 M0.6447.512 B RON12.190.06 RON−62.53%5.42%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
MMMED LIFE SA
6.997 K6.25 RON+6.29%1.994 M7.903.125 B RON306.370.02 RON−10.92%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
BRDBRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI
6.07 K20.30 RON+1.60%219.58 K1.6513.924 B RON8.702.33 RON5.87%Tài chính
Theo dõi
SNGS.N.G.N ROMGAZ MEDIAS
5.98 K5.90 RON+1.90%494.141 K1.0522.316 B RON7.360.80 RON+21.80%5.91%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
SSFGSPHERA FRANCHISE GROUP
5.152 K38.0 RON−1.04%55.017 K3.271.49 B RON17.052.23 RON+54.94%5.76%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
HH2OS.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA
4.723 K122.1 RON−0.73%86.791 K0.8155.326 B RON9.2013.27 RON0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
TTGNSNTGN TRANSGAZ MEDIAS
4.022 K24.30 RON+0.83%75.284 K2.064.54 B RON14.531.67 RON+1338.81%2.90%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
SSNNS.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
3.195 K45.95 RON+2.00%49.575 K0.8713.589 B RON5.578.24 RON+140.00%8.25%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
TTELC.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI
2.883 K42.00 RON+3.70%20.948 K1.722.969 B RON14.162.97 RON+16565.17%1.75%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AAQAQUILA PART PROD COM
2.741 K1.225 RON0.00%536.362 K0.931.47 B RON16.330.08 RON−9.86%5.78%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
AARSAEROSTAR BACAU
1.846 K9.80 RON+2.08%4.948 K1.971.462 B RON16.940.58 RON−12.20%2.19%Công nghệ Điện tử
CCMPCOMPA SIBIU
1.713 K0.656 RON−0.30%6500.02139.768 M RON−0.01 RON−182.61%1.07%Sản xuất Chế tạo
TTTSTRANSPORT TRADE SERVICES SA
1.71 K26.00 RON+1.56%201.706 K2.211.536 B RON6.793.83 RON−4.23%4.45%Vận chuyển
Mua
RRPHROPHARMA BRASOV
1.696 K0.202 RON+2.02%25.115 K0.21101.231 M RON13.380.02 RON−28.10%0.00%Dịch vụ Phân phối
CCOTECONPET SA PLOIESTI
1.457 K85.6 RON−0.23%1.107 K0.37742.816 M RON13.106.53 RON−7.07%7.91%Dịch vụ Công nghiệp
OOILOIL TERMINAL CONSTANTA
1.05 K0.1230 RON+1.23%79.266 K0.66364.157 M RON25.630.00 RON−65.22%2.64%Dịch vụ Công nghiệp
SSCDZENTIVA BUCURESTI
9793.50 RON+1.74%8650.132.398 B RON10.880.32 RON+63.33%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SSNCSANTIERUL NAVAL CONSTANTA
9083.68 RON+2.79%60.01232.692 M RON31.430.12 RON+219.07%0.00%Sản xuất Chế tạo
PBKPATRIA BANK SA
7810.0840 RON0.00%70.923 K1.27275.417 M RON9.030.01 RON0.00%Tài chính
Theo dõi
TTUFETURISM FELIX BAILE FELIX
7200.294 RON0.00%1.749 K0.73144.409 M RON−0.00 RON−124.24%2.96%Dịch vụ Khách hàng
AARTEARTEGO TG. JIU
57217.1 RON−3.93%250.44144.442 M RON26.090.66 RON−54.35%3.66%Sản xuất Chế tạo
AALTALTUR SLATINA
5140.0950 RON0.00%2.466 K0.2029.075 M RON4.850.02 RON+117.78%0.00%Sản xuất Chế tạo
TTBMTURBOMECANICA BUCURESTI
4840.355 RON+0.85%247.364 K1.08130.044 M RON10.530.03 RON−18.99%6.54%Công nghệ Điện tử
MMOIBMOARA CIBIN SIBIU
4810.725 RON0.00%3 K1.1786.602 M RON0.00%Công nghiệp Chế biến
SSOCPSOCEP CONSTANTA
4421.835 RON+1.38%19.899 K1.331.144 B RON11.990.15 RON+790.12%0.00%Vận chuyển
CCMVXCOMVEX CONSTANTA
42298.0 RON+0.51%890.971.136 B RON6.0216.28 RON+485.79%13.20%Vận chuyển
IIARVIAR BRASOV
38114.20 RON−0.35%250.00260.474 M RON−0.43 RON−115.64%2.04%Công nghệ Điện tử
FFOSBFORAJ SONDE CRAIOVA
2730.390 RON+10.17%500.03231.754 M RON−0.00 RON+54.55%2.60%Dịch vụ Công nghiệp
PPREHPREFAB BUCURESTI
2623.70 RON−2.12%50.00183.456 M RON195.770.02 RON−92.13%2.65%Khoáng sản phi năng lượng
IIPRUIPROEB BISTRITA
2611.60 RON+0.63%24.554 K0.43199.133 M RON8.770.18 RON+124.63%0.00%Sản xuất Chế tạo
RREFEREMARUL 16 FEBRUARIE SA CLUJ NAPOCA
23528.8 RON+2.86%200.1257.266 M RON0.00%Vận chuyển
RRMAHFARMACEUTICA REMEDIA DEVA
2300.746 RON0.00%17.401 K0.2771.005 M RON10.400.07 RON+22.35%6.70%Dịch vụ Phân phối
PPREBPREBET AIUD
2244.30 RON+14.97%49.741 K0.66156.397 M RON45.450.09 RON−22.65%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AARAXARMAX GAZ MEDIAS
2041.83 RON−12.86%5000.6811.24 M RON0.00%Sản xuất Chế tạo
AAAGAAGES SA
1596.00 RON+3.45%6.788 K0.3257.594 M RON7.130.84 RON+41.08%4.31%Sản xuất Chế tạo
CCBCCARBOCHIM CLUJ NAPOCA
155119 RON−1.65%1311.46595.969 M RON126.290.94 RON−95.99%18.63%Sản xuất Chế tạo
AALUALUMIL ROM INDUSTRY BUCURESTI
1543.09 RON+0.65%22.273 K2.1095.937 M RON16.350.19 RON−1.77%6.51%Khoáng sản phi năng lượng
PPPLPROMATERIS BUCURESTI
1437.90 RON+0.64%4514.19225.275 M RON−0.11 RON−969.11%0.00%Công nghiệp Chế biến
EELGSELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES
1360.180 RON0.00%5000.1221.585 M RON−0.14 RON−66.59%0.00%Khách hàng Lâu năm
PPTRROMPETROL WELL SERVICES PLOIESTI
1350.700 RON−0.85%149.357 K2.16196.403 M RON17.330.04 RON+92.38%1.25%Dịch vụ Công nghiệp
TTSNDTUSNAD BAILE TUSNAD
1320.0680 RON0.00%35.908 K0.6020.523 M RON61.820.00 RON−35.29%0.00%Dịch vụ Khách hàng
VVACPRODVINALCO CLUJ NAPOCA
1116.95 RON0.00%4825.05218.89 M RON12.500.56 RON+52.94%5.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
OONEONE UNITED PROPERTIES
1110.889 RON+0.79%3.229 M4.523.377 B RON8.130.11 RON−25.44%2.27%Tài chính
Mua
BBVBBURSA DE VALORI BUCURESTI
10664.4 RON+0.63%3.439 K0.87511.288 M RON20.103.20 RON+253.32%2.02%Tài chính
Theo dõi
MMECFMECANICA SA CEAHLAU
880.112 RON+0.90%2.7 K0.3126.87 M RON−0.03 RON−660.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
SSAFESAFETECH INNOVATIONS SA
622.51 RON+0.40%30.728 K1.68170.207 M RON44.580.06 RON−37.72%1.17%Dịch vụ Công nghệ
IIMPIMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR BUCURESTI
550.250 RON+0.40%4.257 M6.33588.845 M RON22.320.01 RON−62.42%0.00%Tài chính
NNRFNOROFERT SA BUCURESTI
524.00 RON+0.25%4130.1169.351 M RON−0.30 RON1.75%Công nghiệp Chế biến
BBUCUBUCUR OBOR BUCURESTI
2713.4 RON0.00%220.09179.236 M RON11.681.15 RON+62.72%0.00%Tài chính
CCAORSIF HOTELURI
232.20 RON0.00%1000.0570.713 M RON8.550.26 RON+158.95%8.48%Dịch vụ Khách hàng
CCOMICONDMAG BRASOV
190.0060 RON+9.09%431.962 K4.142.097 M RON−0.01 RON−9.09%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HHUNTIHUNT TECHNOLOGY
190.510 RON0.00%9.114 K0.1538.352 M RON−0.02 RON0.00%Dịch vụ Phân phối
RRETZRETEZAT SIBIU
1820.4 RON+2.51%10.0227.021 M RON45.900.44 RON−92.25%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MMECEMECANICA FINA BUCURESTI
1325.2 RON−5.26%920.9498.578 M RON145.750.17 RON0.00%Tài chính
CCMCMS.C. COMCM S.A. CONSTANTA
10.368 RON−1.60%2.019 K1.1188.382 M RON1.890.19 RON+735.19%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IIAMUIAMU BLAJ
8.00 RON−4.76%230.1176.001 M RON5.26%Sản xuất Chế tạo
LLIHLIFE IS HARD SA
2.24 RON−1.75%21.983 K1.0967.967 M RON0.00%Dịch vụ Công nghệ
RRRCROMPETROL RAFINARE CONSTANTA
0.0795 RON−0.63%14.242 K0.182.125 B RON−0.05 RON−226.65%0.00%Năng lượng Mỏ
MMCABROMCAB TG. MURES
0.0358 RON−0.56%82 K0.5236.527 M RON−0.02 RON−103.99%0.00%Sản xuất Chế tạo
BBNETBITTNET SYSTEMS SA
0.209 RON0.00%221.855 K0.65132.543 M RON−0.02 RON0.00%Dịch vụ Công nghệ
EEFOTURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA
0.440 RON−2.22%3.468 K0.18146.502 M RON4.82%Dịch vụ Khách hàng
IIORBIOR BUCURESTI
0.248 RON+0.81%12.153 K1.74137.352 M RON0.00%Công nghệ Điện tử
CCRCCHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI
14.10 RON−1.40%2.802 K1.134.36 B RON279.760.05 RON−97.44%4.45%Công nghiệp Chế biến
UUAMUAMT ORADEA
0.575 RON0.00%5020.6422.702 M RONSản xuất Chế tạo
FFLAOFLAROS BUCURESTI
54.0 RON−6.90%290.4979.578 M RON0.00%Tài chính
SSTZSINTEZA ORADEA
0.252 RON0.00%3400.1116.66 M RON−0.18 RON−104.81%0.00%Công nghiệp Chế biến
TTBKTRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE
18.10 RON+0.56%1.096 K0.0790 M RON5.56%Tài chính
BRKSSIF BRK FINANCIAL GROUP SA
0.1425 RON0.00%948.539 K3.0148.038 M RON−0.02 RON−145.02%0.00%Tài chính
TTRPTERAPLAST BISTRITA
0.560 RON+0.18%552.497 K0.901.218 B RON622.220.00 RON−68.97%0.00%Sản xuất Chế tạo
CCMFCOMELF BISTRITA
6.55 RON+3.97%4660.81141.601 M RON6.16%Công nghệ Điện tử
SSNOSANTIERUL NAVAL ORSOVA
6.30 RON−5.26%1.08 K4.0475.962 M RON15.520.41 RON7.97%Sản xuất Chế tạo
RROCEROMCARBON SA BUZAU
0.1795 RON+0.84%14.351 K0.0694.027 M RON−0.02 RON−118.24%14.04%Công nghiệp Chế biến
BBIOBIOFARM BUCURESTI
0.808 RON+1.00%26.305 K0.62788.294 M RON3.75%Công nghệ Sức khỏe
PPRSNPROSPECTIUNI SA BUCURESTI
0.230 RON−0.86%24.888 K0.12166.587 M RON0.00%Dịch vụ Công nghiệp
WWINEPURCARI WINERIES PCL
15.62 RON+1.30%21.061 K1.72612.995 M RON10.691.46 RON−12.65%3.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BBRMBERMAS SUCEAVA
2.94 RON−1.34%2050.3064.228 M RON109.700.03 RON−59.46%2.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AALRALRO SLATINA
1.570 RON0.00%8.655 K0.271.121 B RON−0.73 RON−237.62%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
UUARGARGUS CONSTANTA
1.84 RON+2.22%4611.7865.836 M RON0.00%Công nghiệp Chế biến
SSIDGARCELORMITTAL HUNEDOARA (MITTAL STEEL)
0.298 RON+14.62%50.0159.173 M RON0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VVNCVRANCART ADJUD
0.1450 RON−2.03%28.53 K0.62297.542 M RON6.27%Công nghiệp Chế biến
EELMAELECTROMAGNETICA BUCURESTI
0.233 RON+2.64%6.072 K0.06153.461 M RON−0.04 RON−96.46%2.20%Công nghệ Điện tử
AATBANTIBIOTICE IASI
3.01 RON−3.83%358.463 K0.612.101 B RON23.190.13 RON+111.40%0.25%Công nghệ Sức khỏe
NNAPOSOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA
3.52 RON−4.35%4006.9922.932 M RON0.00%Dịch vụ Công nghiệp