Các công ty có doanh thu cao nhất — Thị trường chứng khoán Romania

Những Chứng khoán Romania này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư phát triển, những người chủ yếu tìm kiếm các công ty tăng doanh số bán hàng của họ nhanh hơn nhiều so với bất kỳ ai khác. Nhưng hãy cẩn thận, Padawan trẻ của tôi, vào cuối ngày doanh thu chỉ chiếm tỷ lệ rất ít nếu công việc kinh doanh không có lãi. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu đầy đủ trước khi giao dịch bất kỳ thứ gì trong danh sách này.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
EPS (FY)
EPS (TTM)
EPS Pha loãng (TTM)
Chỉ tiêu EBITDA
Lợi nhuận gộp (MRQ)
Tổng lợi nhuận (FY)
Doanh thu
EPS Pha Loãng (FY)
Doanh thu hàng năm
Thu nhập
SNPOMV PETROM S.A.
0.05RON0.07RON0.07RON8.569BRON2.68BRON6.077BRON26.011BRON0.05RON26.011BRON2.864BRON
ELELECTRICA SA BUCURESTI
−1.63RON−1.63RON−1.63RON−204.84MRON−678.626MRON−388.268MRON7.179BRON−1.63RON7.179BRON−552.882MRON
DIGIDIGI COMMUNICATIONS N.V.
3.45RON3.45RON2.332BRON406.087MRON836.409MRON6.288BRON6.288BRON
TLVBANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA
0.31RON0.26RON0.26RON6.057BRON0.31RON6.057BRON1.983BRON
SNGS.N.G.N ROMGAZ MEDIAS
4.92RON4.92RON2.784BRON421.345MRON1.55BRON5.853BRON5.853BRON1.897BRON
BRDBRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI
1.88RON1.94RON1.94RON3.537BRON1.88RON3.537BRON1.31BRON
ALRALRO SLATINA
0.04RON0.04RON0.04RON330.777MRON146.043MRON492.654MRON3.5BRON0.04RON3.5BRON26.426MRON
SNNS.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
3.43RON3.43RON3.43RON1.878BRON1.485BRON3.117BRON3.43RON3.117BRON1.036BRON
TELC.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI
1.95RON237.937MRON2.325BRON1.95RON2.325BRON142.668MRON
CRCCHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI
1.52RON1.90RON689.528MRON107.527MRON779.383MRON2.244BRON2.244BRON464.099MRON
MMED LIFE SA
0.77RON0.77RON0.77RON281.882MRON52.937MRON250.903MRON1.427BRON0.77RON1.427BRON102.614MRON
TGNSNTGN TRANSGAZ MEDIAS
14.18RON14.18RON14.18RON307.248MRON97.752MRON258.773MRON1.236BRON14.18RON1.236BRON168.28MRON
FPFONDUL PROPRIETATEA
−0.02RON1.019BRON1.093BRON−0.02RON1.093BRON−102.979MRON
SFGSPHERA FRANCHISE GROUP
0.47RON0.47RON0.47RON132.016MRON8.512MRON74.762MRON1BRON1BRON18.425MRON
MCABROMCAB TG. MURES
−0.13RON−0.03RON−0.03RON12.794MRON−97.621MRON−48.408MRON844.609MRON−0.13RON844.609MRON−71.091MRON
ONEONE UNITED PROPERTIES
0.20RON64.354MRON250.101MRON692.895MRON692.895MRON506.398MRON
SCDZENTIVA BUCURESTI
0.15RON0.15RON0.15RON141.496MRON75.151MRON226.838MRON683.865MRON0.15RON683.865MRON105.746MRON
TRPTERAPLAST BISTRITA
0.02RON0.02RON0.02RON71.608MRON27.087MRON106.833MRON615.111MRON0.02RON615.111MRON42.65MRON
RMAHFARMACEUTICA REMEDIA DEVA
0.08RON0.07RON0.07RON9.998MRON2.244MRON13.013MRON477.103MRON0.08RON477.103MRON7.233MRON
VNCVRANCART ADJUD
0.01RON0.01RON0.01RON47.551MRON−6.229MRON13.511MRON453.889MRON0.01RON453.889MRON6.346MRON
COTECONPET SA PLOIESTI
6.00RON6.00RON6.00RON104.419MRON11.456MRON65.297MRON412.787MRON6.00RON412.787MRON51.929MRON
ARSAEROSTAR BACAU
0.39RON0.40RON0.40RON102.555MRON16.779MRON78.554MRON376.434MRON0.39RON376.434MRON59.94MRON
ATBANTIBIOTICE IASI
0.04RON0.04RON58.053MRON−42.561MRON−3.344MRON366.209MRON366.209MRON29.939MRON
ROCEROMCARBON SA BUZAU
0.01RON−3.22MRON−1.735MRON338.978MRON338.978MRON1.785MRON
IARVIAR BRASOV
1.20RON1.20RON1.20RON33.93MRON5.104MRON26.23MRON329.502MRON329.502MRON22.68MRON
WINEPURCARI WINERIES PCL
1.19RON1.19RON1.19RON69.52MRON30.287MRON113.261MRON248.134MRON1.19RON248.134MRON47.16MRON
PBKPATRIA BANK SA
0.00RON0.00RON0.00RON241.731MRON0.00RON241.731MRON9.887MRON
BIOBIOFARM BUCURESTI
0.06RON0.06RON83.932MRON32.525MRON134.611MRON239.045MRON0.06RON239.045MRON60.356MRON
UARGARGUS CONSTANTA
0.02RON13.403MRON221.193MRON0.02RON221.193MRON605.136KRON
OILOIL TERMINAL CONSTANTA
0.01RON0.01RON0.01RON34.388MRON21.326MRON59.728MRON210.835MRON0.01RON210.835MRON5.753MRON
PPLPROMATERIS BUCURESTI
0.65RON0.65RON30.305MRON5.991MRON24.433MRON187.572MRON187.572MRON18.716MRON
CEONCEMACON ZALAU
0.11RON0.11RON0.11RON70.641MRON26.239MRON106.101MRON176.009MRON0.11RON176.009MRON54.851MRON
IMPIMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR BUCURESTI
0.04RON0.04RON8.751MRON11.027MRON49.23MRON138.128MRON138.128MRON70.3MRON
TBMTURBOMECANICA BUCURESTI
0.03RON0.03RON0.03RON26.236MRON−5.25MRON22.48MRON131.331MRON0.03RON131.331MRON11.749MRON
BNETBITTNET SYSTEMS SA
0.03RON0.03RON4.559MRON6.528MRON22.006MRON112.576MRON0.03RON112.576MRON13.722MRON
TBKTRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE
1.38RON2.02RON2.02RON12.242MRON7.771MRON13.702MRON98.907MRON1.38RON98.907MRON6.884MRON
ALTALTUR SLATINA
−0.01RON−0.01RON−0.01RON−229.78KRON355.555KRON−2.093MRON93.553MRON−0.01RON93.553MRON−7.018MRON
PREHPREFAB BUCURESTI
0.13RON27.665MRON92.216MRON0.13RON92.216MRON6.341MRON
ALUALUMIL ROM INDUSTRY BUCURESTI
0.20RON30.849MRON90.813MRON90.813MRON6.33MRON
CMVXCOMVEX CONSTANTA
0.10RON7.463MRON89.55MRON0.10RON89.55MRON1.173MRON
DAFRDAFORA SA MEDIAS
−0.00RON22.096MRON83.589MRON−0.00RON83.589MRON−3.665MRON
SOCPSOCEP CONSTANTA
0.03RON0.03RON0.03RON25.434MRON7.316MRON80.884MRON0.03RON80.884MRON11.428MRON
SNOSANTIERUL NAVAL ORSOVA
−0.01RON−0.29RON−0.29RON−300.09KRON−1.786MRON2.871MRON73.329MRON−0.01RON73.329MRON−153.87KRON
HUNTIHUNT TECHNOLOGY
0.10RON0.17RON9.99MRON6.306MRON16.992MRON56.44MRON56.44MRON7.448MRON
VACPRODVINALCO CLUJ NAPOCA
0.46RON16.165MRON53.839MRON0.46RON53.839MRON14.624MRON
RORXROMAERO BUCURESTI
−9.06RON−33.777MRON51.98MRON51.98MRON−62.973MRON
BVBBURSA DE VALORI BUCURESTI
0.77RON1.15RON1.15RON12.402MRON13.341MRON34.139MRON46.108MRON0.77RON46.108MRON6.181MRON
PTRROMPETROL WELL SERVICES PLOIESTI
0.01RON0.01RON0.01RON3.048MRON1.452MRON5.015MRON44.597MRON0.01RON44.597MRON1.63MRON
STZSINTEZA ORADEA
0.02RON0.02RON0.02RON3.859MRON5.625MRON12.806MRON42.671MRON0.02RON42.671MRON1.258MRON
BRKSSIF BRK FINANCIAL GROUP SA
0.06RON0.06RON0.05RON17.522MRON18.903MRON42.641MRON0.05RON42.641MRON18.8MRON
AAGAAGES SA
0.50RON0.50RON0.50RON6.488MRON818.78KRON5.304MRON38.828MRON0.50RON38.828MRON4.957MRON
PREBPREBET AIUD
0.09RON0.09RON9.099MRON2.801MRON9.441MRON36.829MRON36.829MRON4.129MRON
MECFMECANICA SA CEAHLAU
0.01RON0.01RON0.01RON3.891MRON649.516KRON3.567MRON36.218MRON0.01RON36.218MRON1.72MRON
NRFNOROFERT SA BUCURESTI
0.39RON16.34MRON24.378MRON24.378MRON6.265MRON
EFOTURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA
0.01RON−3.528MRON−2.405MRON23.101MRON0.01RON23.101MRON4.115MRON
LIHLIFE IS HARD SA
0.15RON1.106MRON7.196MRON0.15RON7.196MRON1.087MRON
COMICONDMAG BRASOV
−0.01RON−0.01RON−0.01RON−974.98KRON−300.014KRON−1.284MRON2.134MRON−0.01RON2.134MRON−3.338MRON