Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

40
Cổ phiếu
5.305B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.160M
Khối lượng
−0.31%
Thay đổi
+4.00%
Hiệu suất Tháng
+30.92%
Hiệu suất Năm
+30.12%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
1A1 WONG FONG IND
0.15-5.19%-0.01Sức bán mạnh10.000K1460.0036.190M12.730.01329.00
1B6 OCEAN SKY INTL
0.04-8.51%-0.00Sức bán mạnh85.000K3655.0020.669M-0.01
1E3 SANLI ENV
0.090.00%0.00Bán16.700K1503.0023.979M21.430.00
41B HUATIONG GLOBAL
0.10-1.96%-0.00Bán590.300K59030.0018.344M1.330.08
43F ACROMEC
0.07-6.49%-0.01Sức bán mạnh65.000K4680.0010.808M-0.01
49B AMOS GROUP
0.173.70%0.01Bán31.200K5241.6028.571M-0.15
554 KING WAN
0.04-4.65%-0.00Bán5.543M227258.9030.029M-0.00
583 PROGEN
0.04-4.55%-0.00Sức bán mạnh1.077M45221.4016.792M-0.01
584 OEL
0.010.00%0.00Bán1.348M16176.0011.206M-0.00
5F4 FIGTREE
0.060.00%0.00Sức bán mạnh1.000K60.0021.563M-0.01
5G9 TRITECH
0.020.00%0.00Bán4.312M81929.9020.297M-0.00
5GJ AUSGROUP
0.020.00%0.00Bán4.982M114592.9070.454M76.670.00
5HV KOH ECO
0.052.13%0.00Bán1.672M80260.80132.432M31.330.00
5JK HIAP HOE
0.640.00%0.00Bán73.700K47168.00301.157M-0.02
5TT KEONG HONG
0.350.00%0.00Sức mua mạnh805.100K281785.0079.903M
5UA LUMINOR
0.13-5.19%-0.01Bán71.500K9152.0018.526M-0.01
5VI BOLDTEK
0.07-4.05%-0.00Sức bán mạnh3.453M245155.9022.572M19.470.00
AVM BOUSTEAD PROJ
0.99-1.49%-0.01Bán59.700K59401.50311.695M2.250.45
AWX AEM
5.180.58%0.03Mua1.148M5948194.001.585B20.190.26645.00
BBP HOR KEW
0.24-2.04%-0.01Bán20048.0012.756M
BLH HAI LECK
0.474.44%0.02Bán3.000K1410.00106.333M9.910.052000.00
BQM TIONG WOON
0.480.00%0.00Bán123.100K59088.00111.473M11.290.04
BTJ A-SONIC AERO^
0.56-0.88%-0.01Bán1.000K560.0033.041M5.210.11670.00
BTX ANCHUN INTL
0.260.00%0.00Mua20051.0012.289M-0.05270.00
C06 CSC
0.01-6.67%-0.00Mua2.766M38719.8046.382M21.430.001500.00
C33 CHUAN HUP
0.220.00%0.00Bán20044.00208.861M11.340.02
E3B WEE HUR
0.19-1.55%-0.00Sức bán mạnh485.900K92321.00180.172M-0.01
F9D BOUSTEAD
0.98-0.51%-0.01Sức bán mạnh109.500K107310.00478.326M4.240.23
IX2 PEC
0.52-6.31%-0.04Bán300156.00141.327M6.760.08
J2T HOCK LIAN SENG
0.242.08%0.01Mua90.000K22050.00125.465M11.480.02
K1Q TTJ
0.203.68%0.01Sức mua mạnh64.900K12785.3068.851M19.590.01
K75 KOH BROS
0.170.00%0.00Mua4.100K697.0070.118M14.170.01
KJ5 BBR
0.140.00%0.00Mua34.400K4850.4045.457M-0.06
KUX OIO
0.502.04%0.01Bán188.300K94150.0091.556M-0.01
L03 LIAN BENG
0.51-1.94%-0.01Bán222.000K112110.00257.340M9.870.05
MF6 MUN SIONG ENGG
0.052.00%0.00Bán167.000K8517.0029.611M125.000.00
NO4 DYNA-MAC
0.10-1.04%-0.00Bán160.200K15219.0098.549M-0.01
P9D CIVMEC
0.67-0.74%-0.01Bán146.100K97887.00341.656M9.640.07
PA3 TA
0.09-1.08%-0.00Mua30027.6047.662M-0.09
XVG AEDGE GROUP
0.24-2.00%-0.01Mua56.800K13916.0026.500M-0.01
Tải thêm