Các công ty của Các công ty Singapore hoạt động trong một ngành: Engineering & Construction

Danh sách sau có Các công ty Singapore hoạt động trong cùng ngành, Engineering & Construction. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1B6OCEAN SKY INTL
0.036 SGD+2.86%31.5K0.7315.502M SGD−0.01 SGD−487.50%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1E3SANLI ENV
0.098 SGD0.00%8.2K0.1826.11M SGD5.830.02 SGD+300.00%7.84%Dịch vụ Công nghiệp
1L2HIAP SENG IND
0.005 SGD0.00%1.498MDịch vụ Công nghiệp
41BHUATIONG GLOBAL
0.147 SGD0.00%1.52M11.1326.054M SGD2.150.07 SGD−10.72%5.44%Dịch vụ Công nghiệp
42DNAUTICAWT
0.004 SGD0.00%399.2K1.863.177M SGD10.000.00 SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
42FTOTM TECH
0.023 SGD0.00%1.763M0.5130.843M SGD−0.01 SGD+62.61%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
43FACROMETA
0.028 SGD+12.00%8.1K0.038.826M SGD−0.03 SGD−5500.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
554KING WAN
0.024 SGD0.00%69K0.2716.76M SGD5.220.00 SGD+228.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
566SHS
0.124 SGD+0.81%50K0.2780.919M SGD12.650.01 SGD2.82%Dịch vụ Công nghiệp
5CFOKP
0.255 SGD+2.00%80.9K0.2576.74M SGD1.760.15 SGD+2863.27%2.80%Dịch vụ Công nghiệp
5EWSEVENS ATELIER
0.019 SGD+5.56%1000.023.856M SGD−0.02 SGD−1960.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5F4FIGTREE
0.021 SGD0.00%10K0.467.547M SGD−0.02 SGD−20.81%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5G9TRITECH
0.011 SGD0.00%9000.0012.997M SGD−0.00 SGD−21.62%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5HVKOH ECO
0.021 SGD+5.00%1.137M1.0456.362M SGD−0.01 SGD−700.00%1.25%Dịch vụ Công nghiệp
5TTKEONG HONG
0.150 SGD+15.38%2000.1735.252M SGD−0.21 SGD−174.22%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5VCKORI
0.176 SGD+0.57%5.6K0.2817.459M SGD7.650.02 SGD+82.54%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5WFISOTEAM
0.035 SGD0.00%418.3K0.5124.415M SGD6.140.01 SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BLRDARCO WATER TECH
0.093 SGD−2.11%5000.028.726M SGD−0.06 SGD+14.62%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BN4KEPPEL
7.17 SGD−0.97%3.543M1.1812.684B SGD3.182.25 SGD+303.11%4.56%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BRDSAPPHIRE
0.040 SGD−2.44%2K0.1216.304M SGD2.960.01 SGD−18.18%114.00%Dịch vụ Công nghiệp
C06CSC
0.008 SGD+33.33%60.1K0.2121.407M SGD−0.00 SGD−628.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
E3BWEE HUR
0.181 SGD−5.73%1.797M10.75176.495M SGD1.690.11 SGD2.60%Dịch vụ Công nghiệp
ER0KSH
0.250 SGD0.00%957K5.73140.849M SGD−0.00 SGD−103.89%10.00%Dịch vụ Công nghiệp
F9DBOUSTEAD
0.875 SGD−0.57%14.2K0.15423.675M SGD8.440.10 SGD−55.34%4.55%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
IX2PEC
0.575 SGD+2.68%12K0.31142.601M SGD16.060.04 SGD−58.94%3.57%Dịch vụ Công nghiệp
J2THOCK LIAN SENG
0.295 SGD+1.72%594.3K2.26148.51M SGD0.093.47 SGD+6961.91%3.45%Dịch vụ Công nghiệp
K75KOH BROS
0.126 SGD0.00%22K0.6751.97M SGD−0.05 SGD−418.56%1.59%Dịch vụ Công nghiệp
KJ5BBR
0.117 SGD−1.68%540.4K34.4438.364M SGD6.260.02 SGD2.52%Dịch vụ Công nghiệp
KUXOIO
0.065 SGD−15.58%33K0.3314.427M SGD−0.01 SGD+91.70%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MF6MUN SIONG ENGG
0.034 SGD−10.53%90K0.1922.063M SGD−0.00 SGD−500.00%1.05%Dịch vụ Công nghiệp
NO4DYNA-MAC
0.305 SGD+3.39%7.217M0.46305.893M SGD11.870.03 SGD0.98%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
P9DCIVMEC
0.785 SGD−1.26%89.4K0.39403.535M SGD7.390.11 SGD+24.79%5.57%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
S7PSOILBUILD CONST
0.027 SGD−6.90%50.4K0.9542.693M SGD5.190.01 SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
XVGAEDGE GROUP
0.240 SGD−4.00%10K0.9925.44M SGD−0.02 SGD−27.73%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ZKXEVER GLORY
0.390 SGD+2.63%20K0.4364.372M SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp