Chứng khoán Singapore bao gồm lĩnh vực Non-Energy Minerals

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực Non-Energy Minerals. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Nhôm15.414M SGD1.62%−4.53%706.97K2
Vật liệu Xây dựng816.535M SGD21.62%+1.69%217.783K6
Lâm sản459.434M SGD2.13%+1.76%1633
Kim loại / Khoáng sản khác735.392M SGD5.16%−0.34%709.844K3
Kim loại quý140.988M SGD1.16%+5.34%445.28K3
Thép990.328M SGD4.86%−0.19%6.221K4