Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

74
Cổ phiếu
627.849B
Giá trị vốn hóa thị trường
15.763M
Khối lượng
−1.00%
Thay đổi
+6.17%
Hiệu suất Tháng
+49.92%
Hiệu suất Năm
−4.02%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
179.945B0.601.85%16.525M16
35.654B2.54-0.50%1.398M14
396.118B1.621.99%8.907M42
Tải thêm