NVIDIA Corporation NVDA

NVDA NASDAQ
NVDA
NVIDIA Corporation NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NVDA Biểu đồ Chứng khoán

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Công nghệ Điện tử
Công nghiệp: Bán dẫn
Tập đoàn Nvidia tập trung vào đồ họa máy tính cá nhân (PC), bộ xử lý đồ họa (GPU) và trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty hoạt động ở hai phân khúc: GPU và Bộ xử lý Tegra. Các thương hiệu sản phẩm GPU của công ty nhắm vào các thị trường chuyên biệt, bao gồm cả GeForce dành cho game thủ; Quadro cho các nhà thiết kế; Tesla và DGX cho các nhà khoa học dữ liệu AI và các nhà nghiên cứu dữ liệu lớn; và GRID cho người dùng máy tính trực quan dựa trên đám mây. Thương hiệu Tegra tích hợp toàn bộ máy tính vào một chip đơn, và kết hợp GPU và các bộ xử lý trung tâm đa lõi (CPU) để điều khiển siêu máy tính cho các thiết bị giải trí và chơi game di động, cũng như robot tự động, máy bay và ô tô. Bộ xử lý của Công ty đã tạo ra các nền tảng giải quyết bốn thị trường: Trò chơi, Diễn họa chuyên nghiệp, Trung tâm dữ liệu và Ô tô. Các dịch vụ của công ty bao gồm siêu máy tính NVIDIA DGX AI, nền tảng tính toán xe hơi NVIDIA DRIVE AI và dịch vụ trò chơi điện toán đám mây GeForce NOW.