NVIDIA Corporation NVDA

NVDANASDAQ
NVDA
NVIDIA CorporationNASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Electronic Technology
Công nghiệp: Semiconductors
NVIDIA Corp tham gia vào việc thiết kế và sản xuất bộ xử lý đồ họa máy tính, chipset và phần mềm đa phương tiện liên quan. Công ty hoạt động thông qua các phân đoạn sau: Bộ xử lý đồ họa (GPU), Bộ xử lý Tegra và Phân khúc Khác. Phân khúc GPU bao gồm các thương hiệu sản phẩm, nhằm vào các thị trường chuyên biệt bao gồm GeForce dành cho game thủ; Quadro dành cho nhà thiết kế; Tesla và DGX cho các nhà khoa học dữ liệu AI và nhà nghiên cứu dữ liệu lớn; và GRID cho người dùng điện toán hình ảnh dựa trên đám mây. Phân khúc Bộ xử lý Tegra tích hợp toàn bộ máy tính vào một chip duy nhất và kết hợp GPU và CPU đa lõi để điều khiển siêu máy tính cho rô bốt tự động, máy bay không người lái và ô tô, cũng như cho bảng điều khiển và thiết bị giải trí và chơi game di động. Phân khúc Khác đề cập đến chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu, cơ sở hạ tầng doanh nghiệp và chi phí hỗ trợ, chi phí liên quan đến mua lại, chi phí giải quyết pháp lý và các khoản phí không định kỳ khác. Công ty được thành lập bởi Jen Hsun Huang, Chris A. Malachowsky và Curtis R. Priem vào tháng 1 năm 1993 và có trụ sở chính tại Santa Clara, CA.