Các công ty của Các công ty Việt Nam hoạt động trong một ngành: sản phẩm điện

Danh sách sau có Các công ty Việt Nam hoạt động trong cùng ngành, sản phẩm điện. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như VIET THAI ELECTRIC CABLE CORP, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VVEAVIET NAM ENGINE&AGRI MACHINE
62.852 T VND48000 VND+1.48%2.259 M0.588.85%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CAVCÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
4.139 T VND72200 VND+0.28%7.8 K0.419.697450.34 VND+19.09%16.67%Sản xuất Chế tạo
RALCÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
3.08 T VND130200 VND+0.15%10.4 K0.695.1425329.63 VND+7.57%3.85%Sản xuất Chế tạo
SAMCÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
2.85 T VND7260 VND+0.97%10.115 M2.3386.0484.38 VND+303.52%0.00%Sản xuất Chế tạo
PPACCÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
2.463 T VND53600 VND0.00%61.1 K0.2823.492282.27 VND−18.89%2.24%Sản xuất Chế tạo
MMBGMBG GROUP JSC
565.027 B VND4600 VND0.00%928.39 K0.98−520.88 VND−175.56%0.00%Sản xuất Chế tạo
PPHNHANOI BATTERY JSC
508.499 B VND71000 VND+1.28%2400.258.568291.05 VND+41.21%7.13%Sản xuất Chế tạo
DDQCCÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
416.127 B VND15100 VND−0.33%5.1 K0.13−1163.44 VND−542.59%0.00%Sản xuất Chế tạo
TTSBTIA SANG BATTERY JSC
333.901 B VND51800 VND+3.60%48.001 K3.5353.88961.48 VND+109.15%1.11%Sản xuất Chế tạo
TTYACÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM
331.35 B VND10850 VND+0.46%3.3 K0.4019.21564.79 VND−31.61%3.70%Sản xuất Chế tạo
VTHVIET THAI ELECTRIC CABLE CORP
63.99 B VND7900 VND+8.22%3000.070.00%Sản xuất Chế tạo
SSMTSAMETEL CORPORATION
30.618 B VND5600 VND+1.82%6000.05−91.99 VND+59.19%0.00%Sản xuất Chế tạo
VKCVKC HOLDING JSC
19.279 B VND1300 VND−13.33%28.12 K0.080.00%Sản xuất Chế tạo
VTEVINACAP TELECOM ELECTRONICS
4900 VND−12.50%1000.07Sản xuất Chế tạo
BBTHHA NOI TRANSFORMER MNF & ELEC MATER
28800 VND+4.35%1.8 K1.64Sản xuất Chế tạo