Sản phẩm Điện (Công nghiệp)

21
Cổ phiếu
11319.687B
Giá trị vốn hóa thị trường
922.051K
Khối lượng
+3.03%
Thay đổi
−9.58%
Hiệu suất Tháng
−37.02%
Hiệu suất Năm
−38.01%
Hiệu suất YTD
           
BTH HA NOI TRANSFORMER MNF & ELEC MATER
17900.00-14.76%-3100.00Bán10.000K179000000.00
CAV VIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION
47000.000.64%300.00Bán1.200K56400000.002702.003B6.726954.051170.00
DQC DIEN QUANG LAMP JOINT STOCK COMPANY
14200.002.16%300.00Bán37.200K528240000.00391.325B15.34906.22
DZM DZI AN MECHANOELEC
3200.00-8.57%-300.00Bán Mạnh2.600K8320000.0017.267B-1675.13
EMC THU DUC ELECTRO MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY
11450.005.05%550.00Bán1001145000.00175.154B55.56196.20137.00
HLS HOANG LIEN SON TECH CREAMIC JSC
17000.0039.34%4800.00Bán5.900K100300000.00
KIP ELECTRICAL DEVICES JSC NO 1
9200.00-12.38%-1300.00Bán Mạnh9008280000.00
MBG MBG GROUP JSC
4100.005.13%200.00Bán1.130M4632257900.00492.896B2.711437.67
PAC DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY
35100.006.20%2050.00Sức mua mạnh37.600K1319760000.001631.157B8.483899.541229.00
PHN HANOI BATTERY JSC
40000.008.99%3300.00Sức mua mạnh1004000000.00290.156B7.974607.59290.00
QHD VIET-DUC WELDING E
36500.00-8.75%-3500.00Bán4.500K164250000.00201.652B15.402596.80177.00
RAL RANGDONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
75300.004.15%3000.00Mua56.800K4277040000.001727.941B2.3430959.472253.00
SAM SAM HOLDINGS CORPORATION
5940.006.83%380.00Bán4.285M25455786840.002257.005B15.68354.48
SMT SAMETEL CORPORATIO
7000.001.45%100.00Bán1.200K8400000.0038.272B-1023.36110.00
THI ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
20000.00-6.54%-1400.00Bán Mạnh1002000000.00880.000B34.99611.66678.00
TSB TIA SANG BATTERY
9000.000.00%0.00Bán100900000.0060.709B18.31491.67199.00
TYA TAYA (VIETNAM) ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY
11800.000.00%0.00Bán64.200K757560000.00362.031B8.541381.28365.00
VEA VIET NAM ENGINE&AGRI MACHINE
38000.001.88%700.00Bán85.212K3238056000.00
VKC VKC HOLDING JSC
1500.007.14%100.00Bán222.004K333006000.0028.918B-2085.12129.00
VTE VINACAP TELECOM ELECTRONICS
6200.003.33%200.00Bán3.005K18631000.00
VTH VIET THAI ELECTRIC
8000.006.67%500.00Mua100800000.0063.200B15.65479.1483.00
Tải thêm