Các Ngân hàng lớn (Công nghiệp)

12
Cổ phiếu
697580.389B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.942M
Khối lượng
+0.63%
Thay đổi
+6.70%
Hiệu suất Tháng
−12.42%
Hiệu suất Năm
−19.90%
Hiệu suất YTD
           
ACB NGAN HANG TMCP A CHAU
24800.000.20%50.00Mua1.482M36766000000.0083929.261B7.113482.4612112.00
HDB HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
25400.000.40%100.00Mua2.857M72557640000.0050405.838B7.863216.8015127.00
LPB NHTMCP BUU DIEN LIEN VIET
15600.001.63%250.00Mua3.456M53912040000.0023080.052B4.843169.6810649.00
NAB NAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
14600.00-1.35%-200.00Mua505.409K7378971400.00
OCB NH TMCP PHUONG DONG
18050.000.00%0.00Bán1.035M18687165000.0024794.881B6.092964.835792.00
SHB NGAN HANG TMCP SAI GON -
14900.000.68%100.00Mua16.554M246655955900.0040003.103B6.092429.028538.00
SSB NH TMCP DONG NAM A
31350.00-0.48%-150.00Mua2.768M86773320150.0061605.934B19.111648.194972.00
STB SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
25650.001.79%450.00Mua8.991M230624280000.0046941.871B17.121472.0518659.00
TCB NH TMCP KY THUONG VN
38800.000.78%300.00Mua3.260M126503520000.00136223.494B6.685767.5912506.00
TPB TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
28600.000.35%100.00Mua1.013M28974660000.0044763.680B8.113514.977505.00
VIB NGAN HANG TMCP QUOC TE VN
25800.000.58%150.00Bán1.775M45802740000.0054799.500B8.513012.679895.00
VPB VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
29900.001.01%300.00Mua9.403M281149700000.00133808.756B7.893753.3925623.00
Tải thêm