Năng lượng Mỏ (Khu vực)

14
Cổ phiếu
296742.860B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.738M
Khối lượng
−6.06%
Thay đổi
−11.00%
Hiệu suất Tháng
+7.85%
Hiệu suất Năm
+2.51%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
3670.323B5.44-1.53%47.670K8
226101.737B2.61-6.29%1.150M4
66970.800B-5.56%8.246M2
Tải thêm