stefcom

Jeddingen Divergence v4

Momentum vs. price divergence. Sell signals on bearish divergence, buy signals on bullish divergence .
Indicator includes an RSI filter, alert-conditions and lots of other configuration options.
There is also a TradingView strategy available to backtest everything!
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ stefcom để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

SUMMER SALE - Use Coupon-Code "10off" to get 10% off of the monthly fee (all products). Valid until August 31st.
GET THE CCIDivergence STUDY FOR FREE: http://bit.ly/CCIDivFree
AUTODIVERGENCE IN ACTION: http://bit.ly/AutoDivVideo
https://tradingclue.com/

Ý tưởng liên quan

Bình luận

can I have access, please
+1 Phản hồi
May I please? It seems to have a nice prediction. Thanks.
+1 Phản hồi
Hello there, Kindly provide me access to your source code.

Thanks
GK
Phản hồi
masterpiece! Id like to add my indicator list pls
Phản hồi
Read your post on Quora regarding this indicator. It looks great - can I please have access?
Phản hồi
Nice work. may I have access script pls?
Phản hồi
hello, can i have access please
Phản hồi
can I have access please?
Phản hồi

Your strategy is very great, could I have the access on this?
Phản hồi
can I have access please?
Phản hồi