Hệ số tương quan (CC)

Hệ số tương quan (CC)

Hệ số tương quan (Corelation Coefficient - CC) được sử dụng trong thống kê để đo tương quan giữa hai bộ dữ liệu. Trong giới giao dịch, các bộ dữ liệu sẽ là cổ phiếu, ETF hay bất kỳ công cụ tài chính nào khác. Mối tương quan giữa hai công cụ tài chính, nói một cách dễ hiểu, là mức độ mà chúng liên quan. Mối tương quan dựa trên thang điểm từ 1 đến -1. Hệ số Tương quan càng gần 1, thì độ tương quan đồng biến càng cao. Các công cụ sẽ di chuyển lên và xuống cùng nhau. Hệ số Tương quan càng gần -1, chúng càng di chuyển theo các hướng ngược lại. Giá trị bằng 0 cho thấy không có sự tương quan.

Đọc thêm về Correlation Coefficient (CC).
Hiển thị thêm Script
1
23
1
23