Tăng trưởng

Các nhà đầu tư tăng trưởng tìm kiếm các tài sản đang mở rộng với tốc độ nhanh, chiếm thị phần, tạo ra các ngành công nghiệp mới hoặc tăng trưởng các số liệu tài chính như doanh thu và dòng tiền tự do nhanh hơn mức trung bình của ngành. Các nhà đầu tư tăng trưởng thường quan tâm đến động lượng, cả từ góc độ kỹ thuật và quan điểm cơ bản. Họ muốn nhìn thấy quỹ đạo tăng trưởng trong tương lai gần.

Đầu tư và giao dịch tăng trưởng bao gồm một số mục phụ bao gồm phân tích lịch sử thu nhập, GARP (tăng trưởng ở mức giá hợp lý), thị phần trong ngành, tốc độ tăng trưởng doanh thu, mức hoàn vốn đầu tư, động lượng và đổi mới công nghệ. Đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng được cho là các chiến lược trái ngược nhau. Đầu tư giá trị tìm kiếm các tài sản bị định giá thấp và đầu tư tăng trưởng tìm kiếm các tài sản thực sự có thể được định giá quá cao trên giấy tờ, nhưng bị đánh giá thấp trong dài hạn vì tốc độ tăng trưởng của nó.

Đầu tư tăng trưởng là một chiến lược khó khăn. Một tài sản có thể trông đắt đỏ trên giấy tờ, nhưng đối với các nhà đầu tư tăng trưởng, tài sản đó chỉ là chiết khấu cho các kế hoạch tăng trưởng trong tương lai. Các nhà đầu tư tăng trưởng thường bỏ qua các số liệu truyền thống như tỷ lệ P/E hoặc tỷ lệ P/S và thay vào đó tìm kiếm tốc độ tăng trưởng và làm thế nào sự tăng trưởng đó có thể kết hợp theo thời gian.
Hiển thị thêm Script
1
2
1
2