NIGBAS NIGDE BETON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NIBAS nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của NIGBAS NIGDE BETON

Tổng tài sản của NIBAS trong Q3 23 là 280.84 M TRY, tăng 2.03% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 9.66% trong Q3 23 tới 34.82 M TRY.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TRY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY