MOURA DUBEUXON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MDNE3 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của MOURA DUBEUXON NM trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 301.95 M BRL mặc dù con số ước tính là 304.25 M BRL. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.40 BRL còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 286.75 M BRL. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của MDNE3 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên