MOURA DUBEUXON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MDNE3 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MOURA DUBEUXON NM

Doanh thu của MOURA DUBEUXON NM trong năm ngoái lên tới 800.00M BRL, phần lớn trong số đó — 511.14M BRL — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Incorporation, năm trước mang lại 406.47M BRL. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Brazil — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MOURA DUBEUXON NM 799.53M BRL, và năm trước đó — 619.64M BRL.

Theo nguồn
Theo quốc gia