TENDA ON NMTENDA ON NMTENDA ON NM

TENDA ON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEND3 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của TENDA ON NM trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của TEND3 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.03 BRL trong khi ước tính là 0.06 BRL, gây bất ngờ đến -47.72%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 744.90 M BRL mặc dù con số ước tính là 739.21 M BRL. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.15 BRL còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 829.75 M BRL. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của TEND3 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên