TENDA ON NMTENDA ON NMTENDA ON NM

TENDA ON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEND3 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TENDA ON NM

Doanh thu của TENDA ON NM trong năm ngoái lên tới 2.41 B BRL, phần lớn trong số đó — 2.41 B BRL — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Property and Related Activities, năm trước mang lại 2.54 B BRL. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Brazil — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TENDA ON NM 2.41 B BRL, và năm trước đó — 2.54 B BRL.

Theo nguồn
Theo quốc gia