CONSORCIO ARA SABCONSORCIO ARA SABCONSORCIO ARA SAB

CONSORCIO ARA SAB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ARA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CONSORCIO ARA SAB

Doanh thu của CONSORCIO ARA SAB trong năm ngoái lên tới 6.96 B MXN, phần lớn trong số đó — 2.30 B MXN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Medium Type, năm trước mang lại 1.97 B MXN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Mexico — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CONSORCIO ARA SAB 6.96 B MXN, và năm trước đó — 6.38 B MXN.

Theo nguồn
Theo quốc gia