TATRY MOUNT. RESORTSTATRY MOUNT. RESORTSTATRY MOUNT. RESORTS

TATRY MOUNT. RESORTS

1TMR001E nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của TATRY MOUNT. RESORTS

Tổng tài sản của 1TMR001E trong H2 23 là 579.63 M EUR, tăng 0.40% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 4.35% trong H2 23 tới 547.74 M EUR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY