BANCOLOMBIA S.A.BANCOLOMBIA S.A.BANCOLOMBIA S.A.

BANCOLOMBIA S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BCOLOMBIA nguyên tắc cơ bản

BANCOLOMBIA S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BCOLOMBIA được trả hàng quý. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 884.00 COP, hãy mua trước 25 Tháng 6 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 9.96%