BANCOLOMBIA S.A.BANCOLOMBIA S.A.BANCOLOMBIA S.A.

BANCOLOMBIA S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BCOLOMBIA nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của BANCOLOMBIA S.A. trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của BCOLOMBIA trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 1729.49 COP trong khi ước tính là 1398.66 COP, gây bất ngờ đến 23.65%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 5.56 T COP mặc dù con số ước tính là 6.95 T COP. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 1479.34 COP còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 7.03 T COP. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của BCOLOMBIA trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên