BANCOLOMBIA S.A.BANCOLOMBIA S.A.BANCOLOMBIA S.A.

BANCOLOMBIA S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BCOLOMBIA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BANCOLOMBIA S.A.

Doanh thu của BANCOLOMBIA S.A. trong năm ngoái lên tới 26.83 T COP, phần lớn trong số đó — 13.42 T COP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Banking Colombia, năm trước mang lại 13.89 T COP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Colombia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BANCOLOMBIA S.A. 29.81 T COP, và năm trước đó — 20.98 T COP.

Theo nguồn
Theo quốc gia