GRUPO INVERSIONES SURAMERICANAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA

GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GRUPOSURA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA

Doanh thu của GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA trong năm ngoái lên tới 39.77 T COP, phần lớn trong số đó — 27.34 T COP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Suramericana and Subsidiaries, năm trước mang lại 25.21 T COP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Colombia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA 25.09 T COP, và năm trước đó — 20.52 T COP.

Theo nguồn
Theo quốc gia