ALFA LAVAL AB NAMN-AKTIER SK 2,5

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AA9 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ALFA LAVAL AB NAMN-AKTIER SK 2,5

Tổng tài sản của AA9 cho Q2 23 là7.00B CHF, ít hơn 1.70% so với kỳ trước Q1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 2.34% trong Q2 23 tới 4.08B CHF.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: CHF
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu