PUMA SE INHABER-AKTIEN O.N

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PUM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PUMA SE INHABER-AKTIEN O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PUM là 7.893B CHF. EPS TTM của công ty là 2.34 CHF, tỷ suất cổ tức là 1.55% và P/E là 22.58. Ngày thu nhập tiếp theo của PUMA SE INHABER-AKTIEN O.N là 26 Tháng 4, ước tính là 0.65 CHF.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬