KELANI CABLES PLCKELANI CABLES PLCKELANI CABLES PLC

KELANI CABLES PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KCAB.N0000 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KELANI CABLES PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Sri Lanka — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KELANI CABLES PLC 11.46 B LKR, và năm trước đó — 15.12 B LKR.

Theo nguồn
Theo quốc gia