IBERSOL-SGPS

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IBS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của IBERSOL-SGPS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của IBS là 273.056M EUR. EPS TTM của công ty là 1.56 EUR, tỷ suất cổ tức là 2.10% và P/E là 4.13. Ngày thu nhập tiếp theo của IBERSOL-SGPS là 30 Tháng 5, ước tính là -0.07 EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬