IBERSOL-SGPSIBERSOL-SGPSIBERSOL-SGPS

IBERSOL-SGPS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IBS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu IBERSOL-SGPS

Doanh thu của IBERSOL-SGPS trong năm ngoái lên tới 413.00 M EUR, phần lớn trong số đó — 154.56 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Concessions, Travel and Catering, năm trước mang lại 120.57 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Bồ Đào Nha — năm ngoái quốc gia này đã mang lại IBERSOL-SGPS 203.36 M EUR, và năm trước đó — 203.36 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia